Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie


KONCERT DEDYKOWANY JANOWI PAWŁOWI II

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Marzec 25, 2014

775694_4017781940485_4640956909407739422_o W środę, 30 kwietnia 2014 roku, po wieczornej Mszy Świętej o godz. 19.15 odbędzie się koncert dyplomowy studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku – Anny Rocławskiej i Tomasza Chyły, dedykowany Janowi Pawłowi II.

Wykonawcy:
• Chór Młodzieżowy LO Nr 1 w Wejherowie
• Zespół Wokalny Art’n’Voices
• Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”
• Orkiestra złożona ze studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Program:
• I cz. Koncertu: utwory a cappella – przekrój epok
• II cz. Koncertu: W.A. Mozart – Msza C-dur „Koronacyjna”

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Styczeń 23, 2014

marcin3

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Kwiecień 23, 2014

NIEDZIELA WIELKANOCNA NARODZENIA PAŃSKIEGO

Obchodzimy dziś największą uroczystość naszej wiary. To od niej bierze początek i znajduje swoje dopełnienie nasza wiara. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Niech ta myśl szczególnie nam towarzyszy, gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym czy wśród przyjaciół.

2. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, przypadająca 23 kwietnia, została w tym roku przeniesiona na 28 kwietnia, już po zakończeniu oktawy Wielkanocy.

3. Z tego samego powodu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą ten obowiązek. Radość z dokonanego zbawienia ma się przenieść również na ten grunt.

4. Serdeczne podziękowanie składamy na ręce wszystkich, którzy przyczynili się do pięknego przeżywania W. Postu i świąt Zmartwychwstania. Dziękujemy Kapłanom za cierpliwą posługę i służbę, ministrantom i lektorom; organistom; chórowi „ Camerata Musicale”; orkiestrze na ręce p. Zdzisława Plichty; rodzinie Stencel za kwiaty,
a szczególnie za wymowną brzozę; p. Jadwidze Żurawieckiej; p. Sopa z Warszawy za kolejny na święta witraż, p. Gustowskim za kolejną wyremontowaną salkę, niosącym feretrony, sztandary, i wszystkim, którzy z miłością spojrzeli na nasze i dzielili się miłością, pracą, służbą i zaangażowaniem.

5. Naszym przygotowaniem na kanonizację błogosławionych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II będzie „Godzina Miłosierdzia”. Zapraszamy do Kolegiaty, przed N. Sakramentem o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą możemy również w domu, czy innym miejscu odmówić jednocząc się z całym Kościołem. Zapraszamy też do ”Żywego Różańca”. To piękny duchowy dar dziękczynienia .

6. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech prowadząc nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Niech stanie się radością kanonizacji i świętością naszego chrześcijańskiego życia!

Dzień “Wyzwolenia” Wejherowa oraz spotkanie KSOWCh “Błękitni” w Auli Jana Pawła II i Kolegiacie

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Marzec 16, 2014

This slideshow requires JavaScript.

12 marca 1945 w Wejherowie – Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akcję Katolicką oraz Marcina Drewa. Spotkanie zaczęło się od wykładu Marcina Drewa na temat wkroczenia Armii Radzieckiej do Wejherowa 12 marca 1945 roku. Następnie głos zabrał naoczny świadek wydarzeń – Edmund Mehring oraz prezes Akcji Katolickiej – Jolanta Węsierska. O 18 30 zebrani uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez ks. proboszcza Tadeusza Reszka, Dziekana dekanatu wejherowskiego w intencji Ojczyzny, zamordowanych i represjonowanych przez aparat stalinowski. W Eucharystii czynny udział brali przedstawiciele rady miasta: Piotr Bochiński – zastępca prezydenta Miasta Wejherowa oraz Bogusław Suwara – sekretarz miasta, Henryk Kanczkowski – radny miasta oraz poczty sztandarowe: Rycerzy Kolumba, Bractwa Kurkowego i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego odział Wejherowo. Po zakończonej mszy świętej mieszkańcy Wejherowa udali się na skwer Jana Pawła II, aby tam uczestniczyć apelu poległych, złożyć wieńce, zapalić znicze i odśpiewać patriotyczne pieśni poprowadzonej przez chór “Laudate Dominum” z dyrygentem Wiesławem Tyszer. Po modlitwę za pomordowanych Polaków w II wojnie światowej, głos zabrał Piotr Bochiński, który zwrócił uwagę na dramatyczne okoliczności związane z “wyzwoleniem” Wejherowa przez armię czerwoną. Obchody zakończono pieśnią “Boże, coś Polskę…”

Dzień 12 marca w Wejherowie

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Marzec 5, 2014

Gorąco zapraszamy w imieniu Księdza Prałata Tadeusza Reszki i Akcji Katolickiej do Kolegiaty Wejherowskiej 12 marca 2014 roku o godzinie  17.oo na wieczornicę w Auli Jana Pawła II zakończoną Mszą świętą o godzinie 18.3o w intencji  naszej Ojczyzny i capstrzykiem pamięci (Apelem poległych) na Skwerze Jana Pawła II.

Na zakończenie – projekcja filmu NIEZŁOMNI oraz spotkanie i wstrząsające relację świadków wydarzeń z dnia 12 marca 1945 r.

Prelekcje poprzedzającą film „Niezłomni” wygłosi mgr Marcin Drewa.  Tematem wykładu będzie “Wyzwolenie” Ziem Wejherowskich w 1945 r.  z rąk Armii Czerwonej.

plakat---niezlomni_150dpi_v2 (1)

Spotkanie z Timem Guenard w Wejherowie. 5 marca o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Luty 28, 2014

swiadectwo-Wejherowo-2014

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Wejherowie

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Luty 21, 2014

Plakat_A3_2014xRekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

Wszystkich poszukujących -
Boga…
nowej i świeżej relacji z Nim…
Szukających -
sensu w życiu,
nadziei i prawdziwej Mocy –

Zapraszamy do udziału
w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym (REO),
inaczej zwanych Seminarium Odnowy Życia w Duchu.

Rekolekcje rozpoczną się dnia 19 marca b. r. o godz. 18
w kościele pw. Chrystusa Króla
w Wejherowie, ul. Narutowicza 2 (częściej znana lokalizacja to ul. Derdowskiego

Będą się one składały z ośmiu spotkań, które będą się odbywały raz w tygodniu.
Zakończenie rekolekcji nastąpi 14 maja b. r.

Rekolekcje poprowadzi ks. Janusz Kowalski wraz ze wspólnotą “Jerozolima”.

Gorąco zapraszamy!
Do zobaczenia!

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu w Kolegiacie

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Luty 13, 2014

Zdjęcia: Henryk Połchowski

This slideshow requires JavaScript.

Ogłoszenia Duszpasterskie V Niedziela Zwykła 09 luty 2014 r.

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Luty 9, 2014

1. Przeżywamy kolejną, piątą niedzielę w ciągu roku. Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że jako chrześcijanie mamy być solą ziemi i światłem świata, czyli tymi, którzy, choć nieliczni, wyznaczają kierunek, w którym należy iść. Pomyślmy zatem, jak realizujemy to zadanie w naszym życiu codziennym. Może warto, byśmy również w gronie rodzinnym się nad tym zastanowili i podzielili się wzajemną refleksją, jak możemy to powierzone nam przez Chrystusa zadanie wypełniać.

2. Nasza wiara ma się opierać nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Pogłębieniu tego tematu służyć może również lektura katolickiej prasy czy książek o tematyce religijnej. Chciejmy po nie sięgać systematycznie, by móc roztropnie, ale też pewnie odpowiadać na pytania innych osób dotyczące naszej wiary.

3. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana pieśń „Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

4. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Świat potrzebuje wielu dobrych Samarytan.

5. Zaś w piątek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym wspomnienie do rangi święta.

6. Tego samego dnia przypada również liturgiczne wspomnienie św. Walentego, obecnie przyzywanego jako patrona narzeczonych i zakochanych. Warto jednak pamiętać, by ten dzień nie był jedynie jeszcze jedną okazją do przelotnego zatrzymania się na naszych uczuciach, lecz stawał się okazją do pogłębienia wzajemnej miłości i życzliwości.

7. Zespół Parafialny Caritas informuje, że odwiedzanie chorych przez młodzież ze Szkolnego Koła Caritas odbędzie się w dniach 10-14 lutego br.

8. W tym tygodniu odszedł do Pana: + Henryk Mudlaff l.49. Wieczny odpoczynek….

W tym tygodniu patronuje nam:

  • 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewicy, bliźniaczej siostry św. Benedykta, który dał początek życiu monastycznemu w Europie; Scholastyka w żeńskim klasztorze poświęciła się służbie Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

Verba Sacra 2014 r.

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Luty 5, 2014

Uroczystość odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy śp. prof. Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta RP

Opublikowany w Historia - autor: swtrojcawejherowo w dniu Luty 5, 2014

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy

na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się dn. 09.02.2014 r.(niedziela)

o godz. 12:30 w Kościele Parafii pod wezwaniem

św. Trójcy (Kolegiata) w Wejherowie.

Po mszy św. na skwerze im. Jana Pawła II nastąpi uroczyste odsłąnięcie Tablicy Pamiątkowej dedykowanej

prof. Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

który odwiedził nasze miasto Wejherowo dn. 10.02.2009r.

Powyższa uroczystość jest pod Patronatem

Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta

oraz Ks. Dziekana Tadeusza Reszka

Następna strona »