Przygotowania do 1050-lecia Chrztu Polski 2016 r. 

Konserwator Krzysztof P. Tomczak