Transmisja na żywo

Transmisja na żywo z naszej parafii- kliknij tutaj

Akt żalu doskonałego

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami” (kan. 960).

Ogłoszony przez władze cywilne stan epidemii zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu można uznać za niemożliwość zastosowania zwyczajnej formy sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, nadzwyczajnym sposobem pojednania się z Bogiem i Kościołem może być wzbudzenie aktu żalu doskonałego. W Katechizmie czytamy: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

Mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki. Są nimi: żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe. Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).

Należy przypomnieć jeszcze jedną dyspozycję zawartą w Kodeksie Prawa Kanonicznego: Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga (kan. 987). Przed aktem żalu doskonałego należy więc uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga.

Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”), zgodnie z decyzją Episkopatu Polski rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca.  

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

  • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

  • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

  • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

  • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

  • nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

  • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności

lub

przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

  • mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej dzieci przystępujących do I Komunii św. w Parafii pw. Trójcy św. - kliknij tutaj

Grudzień

27 piątek

ul. Kochanowskiego 1 (1-35) ks. Marek
ul. Kochanowskiego 1 (36-69) ks. Patryk

28 sobota

ul. Kochanowskiego 2 (1-35) ks. Patryk
ul. Kochanowskiego 2 (36-70) ks. Marek

29 niedziela

Kolędy nie ma - Niedziela
30 poniedziałek

ul. Kochanowskiego 6 (1-35) ks. Patryk
ul. Kochanowskiego 6 (36-70) ks. Marek

31 wtorek

Kolędy nie ma - Sylwester

Styczeń

1 środa

Kolędy nie ma - Nowy Rok

2 czwartek

ul. Kochanowskiego 8 (1-35) ks. Marek
ul. Kochanowskiego 8 (36-70) ks. Patryk

3 piątek

Kolędy nie ma - Pierwszy Piątek Miesiąca

4 sobota

ul. Kochanowskiego 13 (1-35) ks. Marek
ul. Kochanowskiego 13 (36-70) ks. Patryk

5 niedziela

Kolędy nie ma - Niedziela

6 poniedziałek

7 wtorek

ul. Kochanowskiego 15 (1-35) ks. Patryk
ul. Kochanowskiego 15 (36-70) ks. Marek

8 środa

ul. Kochanowskiego 17 (1-35) ks. Marek
ul. Kochanowskiego 17 (36-69) ks. Patryk

9 czwartek

ul. Kochanowskiego 19 (1-33) ks. Marek
ul. Kochanowskiego 19 (36-66) ks. Patryk

10 piątek

ul. Kochanowskiego 19A (1-33) ks. Patryk
ul. Kochanowskiego 19A (36-66) ks. Marek

11 sobota

ul. Sobieskiego (parzyste 252-270) i Sobieskiego („od Wałowej” 256-290) ks. Marek
ul. Sobieskiego 274-292 ks. Patryk
Biała (od 10.00) ks. Proboszcz

12 niedziela

Kolędy nie ma - Niedziela

13 poniedziałek

ul. Sobieskiego (nieparzyste) ks. Patryk
ul. Kościelna, Mickiewicza i Wybickiego ks. Marek


14 wtorek

ul. Kochanowskiego (domki) ks. Marek
ul. Krzywa, ul. Łąkowa ks. Patryk

15 środa

ul. Polna (cała) ks. Marek
ul. Chopina i Partyzantów ks. Patryk

16 czwartek

ul. Marynarki Wojennej (Nieparzyste) ks. Marek
ul. Marynarki Wojennej (Parzyste) ks. Patryk

17 piątek

ul. Rzeźnicka 1-5 ks. Marek
ul. Rzeźnicka 7-12 i ul. Staromłyńska ks. Patryk

18 sobota

Sopieszyno
od 10.00 (bez Białej)
ks. Proboszcz
ks. Patryk
ks. Marek


19 niedziela

Kolędy nie ma - Niedziela

20 poniedziałek

ul. św. Jana (Orlex) ks. Patryk
ul. św. Jana (pozostałe) ks. Marek

21 wtorek

ul. Abrahama i ul. Dąbrowskiego ks. Marek
ul. Parkowa, ul. Torowa i ul. Obrońców Helu ks. Patryk

22 środa

ul. Pucka (1-8) ks. Marek
ul. Pucka (9-17) ks. Patryk


23 czwartek

ul. Stanisławy Panek (parzyste) ks. Patryk
ul. Stanisławy Panek (nieparzyste) ks. Marek

24 piątek

ul. Pruszkowskiego (cała) ks. Patryk
ul. Cicha (cała) ks. Marek

25 sobota

Pl. Jakuba Wejhera (cały) ks. Marek
ul. Kościuszki (cała) ks. Patryk

26 niedziela

Kolędy nie ma - Niedziela

27 poniedziałek

ul. Wałowa (1-18) ks. Marek
ul. Wałowa (20 do końca + blok) ks. Patryk

28 wtorek

ul. Judyckiego (parzyste) ks. Marek
ul. Judyckiego (nieparzyste) ks. Patryk

29 środa

ul. św. Jacka (parzyste + 26 ABCD) ks. Patryk
ul. św. Jacka (nieparzyste + 32-38) ks. Marek

30 czwartek

ul. 12 Marca (147-185) ks. Patryk:(nieparzyste);
ks. Marek:(parzyste)
31 piątek

ul. 12 Marca (186-213) ks. Patryk: (nieparzyste);
ks. Marek:(parzyste)

LUTY 2020

1 sobota

ul. 12 Marca (214- 240) ks. Patryk
ul. 12 Marca „od Wałowej” (242-250) + KOLĘDA DODATKOWA ks. Marek

Kolędy rozpoczynamy:
od poniedziałku do piątku od godziny 16.00,
w soboty od godziny 12.00.

DATA

ULICA

27 grudnia 2018 czwartek

Św. Jana (bez Orlexu), Abrahama

28 grudnia 2018 piątek

Św. Jana (Orlex A, B, C), Dąbrowskiego

29 grudnia 2018 sobota

Św. Jacka 1-24; 26 ABCD do 38,

30 grudnia 2018 niedziela

Kolędy nie ma

31 grudnia 2018 poniedziałek

Kolędy nie ma

1 stycznia 2019 Nowy Rok

Kolędy nie ma

2 stycznia 2019 środa

Marynarki Wojennej, Krzywa, Łąkowa

3 stycznia 2019 czwartek

12 Marca 148-202 (parzyste)

5 stycznia 2019 sobota12 Marca 206-250 (parzyste)

4 stycznia 2019 piątek

12 Marca 147-213 (nieparzyste)

6 stycznia 2019 Trzech Króli

Kolędy nie ma

7 stycznia 2019 poniedziałek

Parkowa, Torowa, Cicha, Polna (z Orlexem nr 3)

8 stycznia 2019 wtorek

Rzeźnicka, Judyckiego (parzyste)

9 stycznia 2019 środa

Kościuszki, Wybickiego

10 stycznia 2019 czwartek

Chopina, Partyzantów, Pruszkowskiego

11 stycznia 2019 piątek

Pucka, Judyckiego (nieparzyste)

12 stycznia 2019 sobota

Wałowa + nowy blok nr 30 A i B, Sobieskiego
(wejścia od Wałowej), 12 Marca (wejścia od Wałowej)

 

13 stycznia 2019 niedziela

Kolędy nie ma

14 stycznia 2019 poniedziałek

Sobieskiego (nieparzyste), Mickiewicza

15 stycznia 2019 wtorek

Sobieskiego (parz.), Kochanowskiego domki

17 stycznia 2019 czwartekStaromłyńska, Obrońców Helu, St. Panek

16 stycznia 2019 środa

Kochanowskiego 19 A, 19 klatka B, C

18 stycznia 2019 piątek

Kochanowskiego 19 kl. A, 17

19 stycznia 2019 sobota

Sopieszyno, Biała od godz. 10:00

20 stycznia 2019 niedziela

Kolędy nie ma

21 stycznia 2019 poniedziałek

Kochanowskiego 15, 13 klatka C

22 stycznia 2019 wtorek

Kochanowskiego 13, kl. A, B; 8 kl. B, C

23 stycznia 2019 środa

Kochanowskiego 8 kl. A, 6

24 stycznia 2019 czwartek

Kochanowskiego 2

25 stycznia 2019 piątek

Kochanowskiego 1

26 stycznia 2019 sobota

Plac Jakuba Wejhera, Kościelna
+
Kolęda dodatkowa: Prosimy o kontakt z parafią osobiście lub pod numerem tel. 58/672 24 27 w godz. urzędowania biura parafialnego (pn, śr, pt: 8:30-10:00 oraz 17:00-18:00)

Kolędy rozpoczynamy w dni powszednie od godz. 16:00, w soboty od godz. 12:00

Dane parafii

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej

ul. Kościuszki 2

84-200 Wejherowo

Nr konta parafii: 67 1020 1912 0000 9102 0048 6837 

tel.: 58 672 24 27

kom.: 601 644 063

(ks. Proboszcz – w pilnych sprawach)

fax.: 58 672 24 27

e-mail: trojcaw@diecezjagdansk.pl 

Biuro parafialne

wtorki i czwartki:

16:30 - 17:30

soboty:

9:00 - 10:00