Transmisja na żywo

Transmisja na żywo z naszej parafii- kliknij tutaj

W sobotę 9 maja na Kalwarii Wejherowskiej odbyła się droga Męska Droga Krzyżowa, zorganizowana przez Zakon Rycerzy Kolumba. Była to pierwsza, na terenie Archidiecezji Gdańskiej, Męska Droga Krzyżowa. Wzięło w niej udział ok. 100 osób, wśród nich Rycerze z Rady im. Ks. Edmunda Rosczynialskiego w Wejherowie i Ks. Prałat Tadeusz Reszka.

 

Nabożeństwo na Kalwarii poprzedziła Msza Św. odprawiona w wejherowskiej kolegiacie. Po jej zakończeniu uczestnicy udali się do klasztorów oo. Franciszkanów by pokłonić się przed cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Wejherowskiej. Następnie uczestnicy nabożenśtwa Drogi Krzyżowej wyruszyli na Kalwarię, pod przewodnictwem o. Daniela Szustaka, gwardiana klasztoru franciszkanów.

 

Podczas ostaniej sesji radni Powiatu Wejherowskiego przeznaczyli 180 tys. zł. na prace konserwatorskie, restauratorski lub budowlane zabytków w powiecie wejherowskim. Wśród sześciu obiektów sakralnych, które otrzymały wspomnianą dotację znalazła się również nasza Parafia pw. Św. Trójcy

Z budżetu Powiatu Wejherowskiego otrzymamy 30 tys. zł., które zostaną przeznaczone na wykonanie prac konerwatorskich przy chrzcielnicy rokokowej z obrazem pt. "Chrzest w Jordanie".

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ dla władz powiatu wejherowskiego, które postanowiły przyznać nam dotację. Przypominamy, że chrzcielnica powinna być gotowa na 1050-lecie przyjęcia chrztu przez Polskę. 

W tygodniu Miłosierdzia wejherowscy Rycerze Kolumba przekazali w darze dla Wejherowskiego Szpitala Specjalistycznego wózki inwalidzkie. W ten sposób chcą oni wesprzeć potrzebujących. Wiemy, że ten sprzęt jest niezbędny, a Tydzień Miłosierdzia był doskonałym czasem na to by dokonać tego przekazania. 

Dla upamiętnienia pierwszej rocznicy kanonizacji 

ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

oraz dzisiejszej rocznicy Jego odejścia do Domu ojca,

kiedy Głową Kościoła Katolickiego był papież Franciszek,

biskupem Archidiecezji Gdańskiej był Sławoj Leszek Głódź,

dziekanem wejherowskim i proboszczem Parafii pw. Świetej Trójcy

w Wejherowie był ks. prałat Tadeusz Reszka,

na chwałę Boga w Trójcy jedynego

tutejsza wspólnota parafialna złożyła wotum wdzięczności

w postaci kamiennej posadzki oraz schodów

stanowiacych nowe wyposażenie świątyni.

 

Wejherowo, 27 kwietnia 2015 roku.

Drodzy parafianie z inicjatywy pani Hanny Breza-Janca został przygotowany projekt budżetu obywatelskiego na "Projekt płyty i pomnika nagrobnego dla dzieci zmarłych przedwcześnie"

Pragniemy, aby każde dziecko zmarłe przedwcześnie zostało godnie pochowane na cmentarzu. Pragniemy, aby pomnik dziecka nienarodzonego niał także wymiar symboliczny, dla tych rodziców, którym nie było dane pochować własnego dziecka.

Na naszym cmentarzu taki grobowiec istnieje od 10 lat. Brakuje jednak płyty ngrobnej oraz pomnika-symbolu. Wykonać należy grobowiec obłożony granitem oraz ustawić pomnik - symbol wykonany według projektu artysty. Szacowany koszt 68 tys. zł.

 

Zachęcamy wszystkich parafian do głosowania na projektem. 

 

Informacje o tym jak głosować znajdziecie na stronie miasta: www.wejherowo.pl

Dane parafii

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej

ul. Kościuszki 2

84-200 Wejherowo

Nr konta parafii: 67 1020 1912 0000 9102 0048 6837 

tel.: 58 672 24 27

kom.: 601 644 063

(ks. Proboszcz – w pilnych sprawach)

fax.: 58 672 24 27

e-mail: trojcaw@diecezjagdansk.pl 

Biuro parafialne

wtorki i czwartki:

16:00 - 17:30

soboty:

9:00 - 10:00