Orkiestra „ZDZICH KAPELA” powstała na początku 2001 roku w wyniku zapotrzebowania na tego typu muzykę. Od 2006 roku z inicjatywy ks. proboszcza Tadeusza Reszki zawiązana jest z parafią Trójcy Świętej w Wejherowie.

Orkiestra uświetnia uroczystości religijne (uroczyste Msze św, pielgrzymki i inne), świecki (przemarsze, koncerty) oraz prywatne (śluby, pogrzeby, biesiady).

Repertuar jest bardzo zróżnicowany, w zależności od zapotrzebowania z naciskiem na muzykę religijną i ludową Kaszubską.

W skład orkiestry wchodzi 12 muzyków na podbudowie szkoły muzycznej I i II stopnia. Szefem orkiestry jest jej założyciel Zdzisław Plichta. Patronat nad orkiestrą piastuje parafia Trójcy Świętej w Wejherowie.