W jego skład wchodzi 12 Róż Różańcowych: 10 żeńskich i 2 męskie po 20 osób każda. Jest to najwierniejsza z wiernych cząstka parafii, na której można zawsze polegać nie tylko w dziełach modlitewnych , ale we wszelkich dziełach podejmowanych w parafii. Spotkania wspólne, połączone z wymianą tajemnic, różańcowych odbywają się każdego miesiąca. Najpierw na nabożeństwie w kościele a potem w salce parafialnej dla omówienia spraw bieżących. Ponadto Róże spotykają się przy okazji swoich świąt patronalnych. W kościele pod przewodnictwem członków żywego różańca trwa codzienna modlitwa różańcowa poprzedzająca wieczorną mszę św. Poleca się w niej Bogu intencje osobiste, parafii i całego świata. Ponadto każdy z kapłanów został obdarowany tzw. Margaretką to jest dziesiątką różańca odmawianą w jego intencji codziennie, jako wyraz troski o dzieło apostolskie. Troską Żywego Różańca, tak modlitewną jak i materialną, objęci są również więźniowie miejscowego Aresztu Śledczego. Inną formą aktywności są wyjazdy pielgrzymkowe do miejsc kultu maryjnego oraz zwykłe wyjazdy integracyjne oraz spotkania opłatkowe. Żywy Różaniec ma też swój udział w przygotowaniu oprawy, również liturgicznej, wszelkich uroczystości celebrowanych w parafii. Przez to wszystko staje się on niezwykle cennym, twórczym i istotnym elementem wspólnoty parafialnej.