PROBOSZCZ
Ks. Prałat Tadeusz Reszka - w parafii od 2004-12-19 roku

 

WIKARIUSZE

Ks. Piotr Belecki - w parafii od 2016-07-01 roku

Ks. Patryk Turek - w parafii od 2018-09-26 roku

Ks. Kanonik Roman Skwiercz - w parafii od 2006-08-01 roku
 
 
INNI KSIĘŻA
Ks. Łukasz Białk - student