7 listopada 1866 biskup chełmiński Jan Nepomucen Marwicz przekazał nieruchomość, będącą własnością Kurii Biskupiej, do użytku Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. W zabudowaniach klasztornych zarządzanych przez siostry znajdowała się szkoła żeńska oraz zakład dla dzieci-sierot. Szpitalnictwo było pewnego rodzaju specjalnością Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, które otrzymało nazwę „służebnic ubogich i chorych”, co wskazuje na to, że pracę tę uważały za swoje posłannictwo i że tym zadaniom od samego początku swojego istnienia oddawały się ze szczególnym poświęceniem. W latach 80-tych XIX wieku przystąpiono do budowy odpowiednich budynków gospodarczych i zaplecza szpitalnego. Po okresie II wojny światowej, kiedy to szpital został przejęty przez władze niemieckie i jego powrocie w ręce zgromadzenia przystąpiono do kolejnej rozbudowy całego kompleksu. W maju 1946 roku urządzono nową kaplicę na piętrze byłego przedszkola. Stara kaplica z wystrojem gotyckim została zreorganizowana w 1972 roku. Na ścianie umieszczono krzyż 1,5 m długości z rzeźbioną pasyjką. Po prawej stronie krzyża w wykutej wnęce umieszczono figurę matki Bożej Niepokalanej, a po lewej w mniejszej wnęce ogniotrwałe tabernakulum. Na ścianie zachodniej 18 maja 1975 roku powieszono obraz Matki Bożej Dobrej Rady, patronki kaplicy. Obecnie kaplica nie jest jedynie kaplicą klasztorną, ale jako kaplica otwarta służy mieszkańcom Wejherowa. Siostry zgodnie ze swoim charyzmatem prowadzą Dom Pomocy Społecznej, którego pensjonariusze również korzystają z ww. kaplicy. Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. św. Jacka 14 istnieje od 1982 r., a prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo od 1990 roku. Decyzją nr 17/2006 z dnia 11 października 2006 r. Wojewoda Pomorski, po uzyskaniu pełnego standardu przez Dom, wydał Zgromadzeniu zezwolenie na czas nieokreślony na dalsze jego prowadzenie. Dom zamieszkuje stacjonarnie 115 osób. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dla mieszkańców są świadczone usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Zapewnia dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Opieka pielęgniarska jest całodobowa. DPS posiada salę gimnastyczną, gabinety hydroterapii, masażu, muzykoterapii i salę doświadczeń świata. W Domu prowadzona jest również terapia zajęciowa, której głównym celem jest aktywizacja mieszkańca. Metody i formy terapii dostosowane są do aktualnego stanu zdrowia osób. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Do dyspozycji mieszkańców są również: domowa kawiarenka, biblioteka oraz kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa i Msze Święte. O życie kulturalne mieszkańców dba cały zespół terapeutyczno opiekuńczy. Organizowane są wycieczki, zabawy, mieszkańcy biorą udział w koncertach i festynach w ramach integracji ze społecznością lokalną. Dom położony jest w pobliżu centrum miasta, oraz w pobliżu Miejskiego Parku i Kalwarii Wejherowskiej. Na terenie Naszej placówki mieszkańcy mogą korzystać z dużego ogrodu i placu spacerowego. Ważnym atutem Domu jest posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełno- sprawnych oraz sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej (trójmiasta), co w znacznym stopniu ułatwia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.