1. Rozpoczynamy VIII Tydzień Wychowania, pod hasłem – „W poszukiwaniu drogi”.Czas ten to okazja do zastanowienia się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą pomóc młodym w rozeznawaniu powołania i rozpoznawaniu drogi życia.

2. Wczoraj nasi harcerze i zuchy rozpoczęli nowy zadaniowy rok Mszą Św. w kaplicy w Gniewowie i ogniskiem w Młynkach. Dziękujemy nadleśnictwom Gdańsk i Wejherowo za pomoc w zorganizowaniu tego rodzinnego spotkania z Bogiem i w Bogu.

3. We wtorek, 11. mija 17 lat od zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Pamiętajmy o modlitwie w intencji pokoju i wzajemnego zrozumienia i poszanowania na całym świecie.

4. W piątek, 14. święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła, okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom. Zachęcamy do licznego udziału w świątecznej Mszy Świętej. W sobotę, 15. Kościół wspomina Matkę Bożą Bolesną.

5. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania we wtorek – 11. o godz. 18:00 w Sali JP II. Decyzją Księdza Abp. Sławoja Leszka Głódzia w obecnym roku szkolnym do bierzmowania przystąpią uczniowie klas III gimnazjum. Jednocześnie informujemy, że od przyszłego roku szkolnego w naszej Archidiecezji sakrament bierzmowania będą przyjmować uczniowie pierwszych klas szkoły ponadpodstawowej.

6. Rodziców dzieci I - komunijnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne w piątek – 14. o godz. 17:00, w Sali JP II. Prosimy o przypomnienie zainteresowanym. Jest to bowiem nasze wspólna troska i wspólne dzieło: Rodziców, nauczycieli, wychowawców i duszpasterzy. Przypominamy ponadto, że przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się przy parafii.

7. W naszej parafii powstała Wspólnota młodzieżowa, która spotyka się na Echarystii, wspólnych wyjazdach, uwielbieniu Boga, rekolekcjach i rozważaniu Słowa Bożego. Zapraszamy młodzież, które chciałyby dołączyć do Wspólnoty GALILEA – w środę 12. na godz. 19:15 do Sali JP II.

8. Zapraszamy kandydatów na ministrantów. Spotkanie w sobotę 15. o godz. 9.00

9. W ubiegłym roku szkolnym po każdej niedzielnej Mszy Św. rozdawaliśmy dzieciom obrazki, które mogły wklejać do wcześniej otrzymanej książeczki. Wyrażamy wdzięczność za tak wierną obecność dzieci na niedzielnej Eucharystii.Prosimy Rodziców i dzieci, o przyniesienie tych książeczek do zakrystii lub do ks. Piotra. Książeczki zbieramy do niedzieli 16. włącznie.

10. Przekazujemy najlepsze życzenia obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu. Do wieczności z naszej wspólnoty odeszła + Elżbieta Plottke, l. 75 z Sopieszyna. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.