1. Jutro, II Dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. według porządku niedzielnego.
  2. Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia odprawiana jest codziennie podczas koronki ogodz. 15.00.
  3. Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmówmięsnych.
  4. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznych Świąt. To dobrymoment, aby wyrazić naszą wdzięczność tym, wszystkim którzy są z nami na co dzień. PanuLucjanowi, naszemu Kościelnemu i Panu Piotrowi, naszemu Organiście za to, że czuwają nadprzebiegiem Liturgii i ich godnością. Orkiestrze i Chórowi „Camerata”. Paniom Kucharkom:Beacie i Lubaszce, że posługę na plebanii, za przygotowanie świątecznego stołu. Pani Jadzi zasprzątanie kościoła i codzienne zatroskanie. P. Natalii z kwiaciarni „La Rosa” zaprzygotowanie kwiatów w kościele. Siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.Rycerzom Kolumba i Liturgicznej Służbie Ołtarza za oprawę Liturgii i przygotowanie OłtarzyAdoracji. Bierzmowanym i Dzieciom Komunijnym. W sposób szczególny, w tym rokuwyrażamy naszą wdzięczność, za wszelkie akcje charytatywne zorganizowane przez naszCaritas Parafialny i Rycerzy oraz dla naszej młodzieży z Ośrodka dla Niesłyszących iwejherowskiej samochodówki. Dziękujemy Dyrekcji tych placówek edukacyjnych za wszelkąwspółpracę i otwartość na wspólnie podejmowane inicjatywy i rozwój naszych podopiecznych.Wracając do czasu wielkiego postu, dziękujemy kl. Kacprowi za wygłoszone kazania pasyjneoraz za pomoc w przygotowaniu Triduum. P. Magdzie, katechetce za oprawę Liturgii wNiedzielę Palmową, za osła, oraz za zająca, który dzisiaj przyjdzie do naszych dzieci.Serdecznie podziękowania składamy na ręce Pani Sołtys i mieszkańców Sopieszyna zazatroskanie o miejscową kaplicę i przygotowanie placów przy krzyżach na ten święty czas.Dziękujemy Radzie Parafialnej za wszelką pomoc w ciągu tego roku i za ich codziennągotowość do współpracy. Grupom Parafialnym. Dziękujemy Służbom Mundurowym, którewłączyły się w tegoroczne święta: Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, OchotniczejStraży Pożarnej i Harcerzom. Nade wszystko dziękujemy Wam, Drodzy Parafianie i Goście,którzy w Kolegiacie zanosicie swoje modlitwy do Boga, i tu oddajecie Mu swoje trudy,także nabierając sił do wypełniania codziennych zadań. Dziękujemy za Waszezaangażowanie, dobre serca otwarte na Boga i drugiego człowieka oraz za wszystkieżyczenia i dobre słowa, których od Was doświadczamy.
  5. Na ten święty czas, my jako Wasi Księża, życzymy Wam radości z przezwyciężaniacodziennych ciemności i słabości oraz obecności Zmartwychwstałego na dalsze dni.
  6. Za tydzień przypada Niedziela Bożego Miłosierdzia. O 15.00 odprawimy GodzinęMiłosierdzia dla świata. Będziemy prosili o pokój na świecie i w naszych rodzinach.
  7. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich opiekunów w przyszłąniedzielę, po Mszy św. o godz. 11.15 w auli św. Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz. 9.30różaniec „bracki” prowadzony przez wspólnotę Żywego Różańca.
  8. W tym czasie do wieczności odeszli: Helena Konkol, l. 98 z ul. Wałowej; Tomasz Rhode, l. 60z ul. Sobieskiego, Zenon Lange, l. 73 z ul. Kościuszki oraz Janina Klaczmańska, l. 85 z ul. 12Marca. Wieczny odpoczynek…