Transmisja na żywo

Transmisja na żywo z naszej parafii- kliknij tutaj

Niedzielna liturgia Słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest powołany do

współpracy z Duchem Świętym w głoszeniu Dobrej Nowiny, przede wszystkim

świadectwem naszego życia.

2. Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 12.30 gościmy J.E.Ks.Biskupa Wiesława Szlachetkę,

który na zaproszenie naszej parafii i harcerzy, dokona poświęcenia sztandaru ZHP

i poświęci obraz bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – Patrona wszystkich

harcerzy i skautów w Polsce. Relikwie bł. St.W. Frelichowskiego, wikariusza naszej

parafii, będzie można uczcić jeszcze przez najbliższy tydzień, powierzając Mu

szczególnie wychowanie naszych dzieci i młodzieży.

3. Patronat nad tą uroczystością objął J.E.Ks.Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj

Leszek Głódź oraz Pan Prezydent RP Andrzej Duda. Medialnie TV Gdańsk

i TV Chopin. Z tej też okazji zachęcamy do zwiedzania wystawy IPN O ŻOŁNIERZACH

NIEZŁOMNYCH. Zapraszamy serdecznie! Harcerzem się jest ! Czuwaj !

4. Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jutrzejsze święto Nawrócenia Świętego

Pawła, Apostoła Narodów, stanowi jego zwieńczenie. Przede wszystkim pamiętajmy

o modlitwie w intencji pełnego zjednoczenia chrześcijan i starajmy się budować

jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w narodzie.

5. We wtorek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa,

przeżywać będziemy Dzień Islamu.

6. Porządek kolędy w tym tygodniu:

- poniedziałek 25.01 – ul. 12 marca 148 – 202 (parzyste);

- wtorek 26.01 – ul. 12 marca 206 – 250 (parzyste);

- środa 27.01 – ul. Marynarki Wojennej, ul. Krzywa, ul. Łąkowa;

W czwartek (28.01) od godz.16.00 odbędzie się kolęda dodatkowa, dla parafian

którzy nie mogli przyjąć księdza w wyznaczonym terminie a chcieliby to jeszcze

uczynić. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub w biurze parafialnym.

7. W tygodniu pożegnaliśmy : śp. Marek Patelczyk l. 36 z Białej Wieczny odpoczynek…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 26 I – święci Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła, do których skierował on tzw. Listy

pasterskie z trafnymi napomnieniami dla pasterzy i wiernych;

 27 I – bł. Jerzy Matulewicz, biskup wileński i odnowiciel Zakonu Marianów, którego życiowym

mottem były słowa: „We wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we

wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym”;

 28 I – św. Tomasz z Akwinu, kapłan, zakonnik, Doktor Kościoła, kaznodzieja, poeta, wielki myśliciel,

o którym powiedziano, że „między uczonymi był największym świętym,

a między świętymi największym uczonym”.

 1. Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonującego pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, objawiającego swoją chwałę i moc. Uczniowie, którzy byli świadkami tego znaku, uwierzyli w Niego. A my? Czy jesteśmy gotowi uwierzyć Jezusowi, który swoją moc i chwałę objawia w swoim Kościele, zwłaszcza w sakramentach świętych? Podejmijmy refleksję nad tymi pytaniami w ciągu tego tygodnia.
 2. W dziś przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin, także
  z naszej parafialnej wspólnoty, cierpi z powodu emigracyjnej tułaczki swoich bliskich. A ci, którzy opuścili ojczysty kraj i rodzinny dom w poszukiwaniu lepszego życia, odczuwają tęsknotę za bliskimi. Bądźmy również pełni dobroci i życzliwości dla tych, którzy pośród nas się osiedlają, chciejmy towarzyszyć im naszą modlitwą i prośmy, by każdy z migrantów znajdował dobrych ludzi gotowych przyjść mu z pomocą. Dzisiaj również Dzień Judaizmu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o narodzie izraelskim, z którym łączy nas postać Abrahama i innych patriarchów Starego Testamentu, a przede wszystkim księga Pisma Świętego.
 3.  Od jutra do 25 stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo naszej wiary. Zachęcamy do indywidualnej
  i wspólnotowej modlitwy z naszymi braćmi i siostrami wyznającymi wiarę w Pana Jezusa w różnych miejscach i świątyniach  diecezji.
 4. W czwartek Dzień Babci, a w piątek – Dzień Dziadka. Kierując się wiarą, okazujmy im szacunek, wdzięczność i chętną pomoc. Swoimi modlitwami obejmijmy ich wszystkich, zarówno żyjących, jak i zmarłych.
 5. Kolęda:   - 18.poniedziałek – ul. Rzeźnicka, ul. Judyckiego (nieparzyste);

              - 19.wtorek         – ul. Pucka, ul. Judyckiego (parzyste);

              - 20. środa          – ul. Cicha, ul. Polna;

              - 21. czwartek     – ul. Św. Jana (bez Orlexu);

              - 22. piątek         – ul. Św. Jana 7 A, B i C (Orlex), ul. Dąbrowskiego;

              - 23. sobota         – ul. 12 marca 147 – 213 (nieparzyste)

6. Zachęcamy do zwiedzania wystawy IPN w związku z uroczystością poświęcenia sztandaru ZHP i obrazu bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona wszystkich harcerzy i skautów w Polsce- w przyszłą niedzielę 24.01. na Mszy Św. o godz. 12.30, której przewodniczył będzie J.E. Ks.Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański. Patronat nad tą uroczystością objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda.Medialnie TV Gdańsk. Zapraszamy serdecznie! Harcerzem się jest ! Czuwaj!
Relikwie bł. St.W. Frelichowskiego, wikariusza naszej parafii, będzie można uczcić przez najbliższe 2 tygodnie, powierzając Mu szczególnie wychowanie naszych dzieci i młodzieży

7. W ubiegły pt i sob. zainstalowano ostatni z dużych witraży, przygotowany specjalnie na Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Jest to dar całej naszej Parafii i jednej rodziny. Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom „Bóg zapłać”

W minionym tygodniu pożegnaliśmy : + Józef Kryża l.84; +Piotr Tokarski l.56

Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • , biskup przemyski; z wielką gorliwością
  i troską realizował program podniesienia wiedzy, wiary i ducha wśród wiernych i duchowieństwa swojej diecezji; jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
 • 21 św. Agnieszka; według tradycji poniosła śmierć w 12. roku życia; opiewana przez  św. Ambrożego jako gotowa i dojrzała do męki i do zwycięstwa.
 1. Dziś – niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego.Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W Rodzinie Nazaretańskiej mamy wzór i oparcie dla naszych rodzin, dlatego powierzamy je Jej opiece, a w szczególności dzisiejszych jubilatów, którym gratulujemy dotychczasowej współpracy z łaską sakramentu małżeństwa  i życzymy wytrwania w zobowiązaniach przyjętych w dniu ślubu.
 1.  W czwartek 31.12 przypada wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. Msza Święta dziękczynna na zakończenie starego roku o godz.18.30. Po Mszy Świętej odśpiewamy przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym 2015 oraz dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy” za otrzymane w tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku. Zachęcamy do licznego udziału w tym zgromadzeniu liturgicznym.
 1. W piątek rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego 2015, zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Modlitw o Pokój, a także pierwszy piątek miesiąca. Porządek Mszy Świętej i nabożeństw – jak w niedziele w ciągu roku. Msza Święta za zmarłych w ubiegłym miesiącu w piątek o godz. 9.30.
 1. Porządek kolędy w najbliższych dniach:
 2.      28.12.2015 – poniedziałek - Kochanowskiego 1 + domki, Obrońców Helu
 3.      29.12.2015 – wtorek - Kochanowskiego 2, Chopina, Partyzantów
 4.      30.12.2015 – środa - Kochanowskiego 6, Staromłyńska
 5. - Kolędy nie ma
 6. Kolędy nie ma
 7.      02.01.2016 – sobota - Sopieszyno, Biała

W dni powszednie rozpoczynamy kolędę od godz. 16.00; w soboty od godz. 12.00.

 1. Chór „ Camerata Musicale” wystąpi dziś na Mszy Św. o godz. 12.30. Zapraszamy po liturgii rownież na wspólne kolędowanie!
 2. W tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: +Stanisław Kałamejka l.69

           Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 28 XII – Święci Młodziankowie, niewinne dzieci z Betlejem zamordowane z rozkazu Heroda obawiającego się o swoją władzę i przywileje; dzień ich liturgicznego święta to dzień modlitw w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych;
  • 31 XII – Święty Sylwester, papież w okresie od 31 stycznia 314 do 31 grudnia 335 r., Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego;
  • 2 I – Święci Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, dwaj wielcy nauczyciele chrześcijańskiego Wschodu z IV wieku, nazywani Ojcami Kapadockimi, którzy bronili czystości wiary przed błędami heretyków.  

1. Dzisiejsza niedziela pozwala nam po raz kolejny wsłuchać w słowa Janowego Prologu i kontemplować tajemnicę Pana Boga, który stał się człowiekiem i „rozbił namiot” wśród swojego ludu – zamieszkał pośród nas. Nie ustawajmy w dziękczynieniu za nieskończoną miłość Pana Boga. Niech wyrazem tego stanie się rodzinne, wspólne śpiewanie kolęd.

2. W środę uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte jak w niedziele.  Na ich zakończenie pobłogosławimy kredę i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.

3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Będziemy chcieli pamiętać w modlitwie o misjach i misjonarzach. Naszą materialną ofiarą pragniemy wesprzeć tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz ich działalność w krajach misyjnych

4. 6 stycznia w naszej Ojczyźnie od kilku lat jest dniem wolnym od pracy, dlatego chcemy po raz IV zorganizować Orszak Trzech Króli, który przejdzie ulicami naszego miasta i zakończy się wspólnym kolędowaniem w kościele. Orszak wyruszy o godz. 13.30 spod Pałacu Przebendowskich do Kolegiaty. Zapraszamy w imieniu organizatorów w strojach aniołów, z dzwoneczkami. Rozdawane będą śpiewniki z kolędami. W orszaku weźmie udział Biskup Zbigniew Zieliński, który poprowadzi mszę św. o godz. 12.30

6. Kolęda w rodzinach naszej parafialnej wspólnoty. W tygodniu odwiedzimy rodziny i parafian 

poniedziałek Kochanowskiego 8, Torowa, Parkowa;

wtorek          Kochanowskiego 13, 19 kl. a i b ;

czwartek       Kochanowskiego 15, 19 kl. c, 19 A kl. a;

piątek           Kochanowskiego 17, 19 A kl. b i c;

sobota          Św. Jacka.

Cały porządek wizyty duszpasterskiej zamieściliśmy na stronie internetowej kilknij tutaj

7. W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To święto to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana. To jednocześnie wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność wciąż pogłębiamy i umacniamy?

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych łask i darów.

 1. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana. Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? Jeśli jest jeszcze coś do poprawienia – wykorzystajmy jak najlepiej ostatnie dni Adwentu.
 2. Msze Św. Roratnie
 3. Spowiedź w Kolegiacie we wtorek 22 grudnia br. w godz. 8.00 - 10.00 i 16.00 - 19.00.
 1. W czwartek księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Chorych, którzy pragnęliby przystąpić do sakramentów św.  z racji Świąt Bożego Narodzenia prosimy zgłaszać  w zakrystii lub biurze parafialnym.
 2. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia – wieczór szczególny, o czym śpiewamy w jednej z pastorałek. To dzień, który zaczyna się po zmroku, kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę. Po zakończonym posiłku pozostańmy w rodzinnym gronie, by śpiewać kolędy, by wspólnie się radować z przyjścia Zbawiciela na świat. Zapraszamy na Mszę św. Pasterską zarówno w Kolegiacie, jak i w Sopieszynie o godz. 24.00.
 3. W piątek, 25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, Msze Święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. Jak co roku nie będzie Mszy Św. o godz. 6.30. W drugi dzień świąt, w sobotę 26 grudnia, w święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, Msze Św. wg porządku niedzielnego.
 4. W uroczystość Narodzenia Pańskiego, która wypada w piątek, nie obowiązuje oczywiście wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece wigilijne po wszystkich Mszach Św.
  w cenie 6 i 16 zł, oraz „Tutki Miłosierdzia” dla najbardziej potrzebujących. Bliższe informacje w gablocie Caritas.
 6. Zapraszamy do zapoznania się z planem kolędy, który wywieszony jest w gablotce.
  Wizytę duszpasterską tradycyjnie rozpoczniemy po Świętach Bożego Narodzenia.
 7. W tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności śp. Maria Dolna l. 96

Polećmy naszych zmarłych miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 26 XII – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów ustanowionych przez Apostołów, który „pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” i który za swoją miłość i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał życie.

Dane parafii

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej

ul. Kościuszki 2

84-200 Wejherowo

Nr konta parafii: 67 1020 1912 0000 9102 0048 6837 

tel.: 58 672 24 27

kom.: 601 644 063

(ks. Proboszcz – w pilnych sprawach)

fax.: 58 672 24 27

e-mail: trojcaw@diecezjagdansk.pl 

Biuro parafialne

wtorki i czwartki:

16:30 - 17:30

soboty:

9:00 - 10:00