Transmisja na żywo

Transmisja na żywo z naszej parafii- kliknij tutaj

 1. VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, obchodzony w II niedzielę listopada od 2009 r. Słowo Boże tej niedzieli każe nam patrzeć na bliźnich i ich czyny oczyma Chrystusa, który bezbłędnie ocenia intencje i motywy działania każdego człowieka oraz jego możliwości. Ofiary na ten cel składamy do puszek. „Bóg zapłać”.

 1. Różaniec za zmarłych polecanych modlitwom Kościoła w Kolegiacie codziennie do 14 listopada o godz. 18.00. Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych na kartkach wspominkowych zostanie odprawiona w niedzielę 15.11. o godz. 9.3o.

 1. Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszym posłuszeństwie nauczaniu papieskiemu i o naszej modlitwie w intencji widzialnej głowy Kościoła.

 1. W środę 11 listopada – 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszej parafii Uroczysta Msza Święta dziękczynno-błagalna w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz.11.00. Zapraszamy.

Uroczystości Archidiecezjalne odbędą się również w środę o godz.12.00 w Bazylice

Mariackiej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

 1. Za tydzień – XXXIII niedziela w ciągu roku. Składka na tacę będzie przeznaczona na rzecz Gdańskiego Seminarium Duchownego.

 1. Trwają prace przy instalacji p. pożarowej w naszym kościele. Dziękujemy
  p. Stanisławowi Krause za zaangażowanie i pomoc. W tym tygodniu montujemy nowe wieczne lampki i żyrandole w nawach bocznych. Ostatnim akordem będą jeszcze kinkiety
  Pod koniec miesiąca montujemy odrestaurowaną chrzcielnicę, którą przygotowujemy na obchody 1050-lecia Chrztu Polski. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie tych cennych zadań dla naszej Wspólnoty Kościoła

 1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności:

+Sylwia Joanna Kołakowska l.37 i +Paweł Groth l.63.

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 10 XI – św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, który wytrwale zwalczał błędy w wierze, troszczył się o jedność Kościoła i przyczynił się do obrony Rzymu przed najazdami barbarzyńców w V wieku

 • 11 XI – św. Marcin z Tours, biskup , który zasłynął z gorliwości pasterskiej i praktykowania miłosierdzia chrześcijańskiego, zmarły w IV wieku, wkrótce został zaliczony do grona świętych jako pierwszy spośród tych, którzy nie byli męczennikami

 • 12 XI – św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik, który swoją gorliwą pracę misyjną przypłacił śmiercią męczeńską w Witebsku 12 XI 1623 roku

 • 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, benedyktyni eremici, którzy ponieśli śmierć męczeńską za wiarę w Międzyrzeczu w nocy z 10 na 11 XI 1003 roku   

 1. Przeżywamy dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy zatem cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Jednocześnie uroczystość ta jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba,
  są naszymi orędownikami i otaczają nas opieką.
 2. Wypominki za naszych drogich zmarłych, których dobro stało się naszym udziałem, którym winniśmy naszą wdzięczną pamięć modlitewną i którym ją obiecywaliśmy, można składać w biurze parafialnym i w zakrystii, a także na cmentarzu. Różaniec za zmarłych polecanych modlitwom Kościoła w Kolegiacie codziennie od 3 do 12 listopada w dni powszednie o godz. 18.00 a w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30. Msze św. zbiorowe za zmarłych polecanych na kartkach wspominkowych odprawione zostaną 6.11.o godz. 17.00 i 15.11. o godz. 9.3o.
 3.  Odpusty za zmarłych
 1.  Dzisiaj jeszcze Msze św. w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 i 18.30. Msza św. na nowym cmentarzu dzisiaj o godz.14.00 poprzedzona procesją o godz. 13.30 i POŚWIĘCENIE GROBOWCA DZIECI NIENARODZONYCH. Przed wejściem na cmentarz, wolontariusze z Puckiego Hospicjum ubrani w żółte koszulki zbierają dzisiaj datki na rzecz hospicjum, w zamian ofiarowując symboliczne  znicze. Służba naszego cmentarza i Rycerze Kolumba zbierają w tym roku na rzeźbę dzieci nienarodzonych.
 2. Komunikat o kursowaniu komunikacji miejskiej w gablocie i na stronie parafii www.swtrojcawejherowo.com
 3. Jutro Dzień Zaduszny, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień szczególnie poświęcony modlitwie za naszych zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy jeszcze oczekują na to, by dołączyć do grona świętych w niebie. Msze Św. 7.oo; 8.oo; 9.3o i 18.3o na starym cmentarzu
  o godz.16.00.

- wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień,

- wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z 2/3 listopada. W intencjach papieża można odmówić np. jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

 1.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii  i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi, od godz.16.00. Msza św. za zmarłych parafian w miesiącu październiku zostanie odprawiona o godz.17.00. W pierwszą sobotę księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

 Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

 1. Dziś Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. O godz. 11.00 w soboty i niedziele do kościoła zapraszamy dzieci  z kolorowymi różańcami misyjnymi.
 2. Dziś swoją modlitwą obejmujemy również Pracowników Służby Zdrowia z racji święta św. Łukasza, ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu liturgicznym na dzień 18 października.
 3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie po Mszy św. o godz.8.00 i o godz.18.00, a w niedzielę po Mszy św. o godz.9.30.
 4. W czwartek przypada 67. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda wielkiego Prymasa Polski. Módlmy się o rychłą jego beatyfikację.
 5. Kartki na wypominki można składać w biurze parafialnym i w zakrystii.
 6. Przyjmujemy intencje na rok 2016. Pamiętajmy o naszych zmarłych a także o przypadających rocznicach.
 7. W środę 21 X, w przychodni „Bukowa” odbędą się bezpłatne badania wzroku.
 8. W niedzielę 25 X, charytatywna akcja „Znicz Pamiętam”- sprzedaż zniczy przez wolontariuszy Hospicjum św. Judy Tadeusza z Wejherowa na potrzeby podopiecznych
  1. Decyzją Ojca Świętego Franciszka, dnia 26 września 2015 r. Ksiądz Prałat dr Zbigniew Zieliński dotychczasowy proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej.

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość święceń biskupich, która odbędzie się
w sobotę, 24 października 2015 r. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej
w Gdańsku-Oliwie.

Zapraszamy do uczestnictwa w powyższych uroczystościach wszystkich wiernych, wspólnoty i grupy duszpasterskie, siostry zakonne oraz braci kapłanów.

Osobę Księdza Biskupa Nominata polecamy naszym modlitwom.

 1.  W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: … Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 X – św. Jan Kanty, prezbiter, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później został jego profesorem. Zasłynął z wielkiego miłosierdzia względem ubogich. Zmarł 24 XII 1473 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 21 X – bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz kresów wschodnich Rzeczypospolitej, a w końcu arcybiskup halicko-lwowski. Zmarł 20 X 1409 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 22 X – św. Jan Paweł II, papież. Uroczyście rozpoczął swój pontyfikat 22 X 1978 roku i wprowadzał w życie Kościoła uchwały Soboru Watykańskiego II, kanonizowany 27 IV 2014 roku (wspomnienie obowiązkowe). 
 1. Dziś – XXX niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazuje nam Chrystusa przywracającego wzrok niewidomemu. Chrystus – Cudotwórca jest obiecanym Mesjaszem, naszym Panem i Zbawicielem oraz Najwyższym Kapłanem na wzór Melchizedeka. W nim złóżmy naszą ufność. Dzisiaj również odbywa się coroczne liczenie wiernych w kościele.

 2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie po Mszy św. o godz.8.00 i 18.00, a w niedzielę po Mszy św. 9.30 i o 11.00 w soboty i niedziele dla dzieci.

 3. W środę – święto św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewangelię w różnych krajach świata i przypłacili to śmiercią męczeńską.

 4. W sobotę 31 X o godz.20.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Redzie odbędzie się wydarzenie ewangelizacyjne pt.: „Holy wins – Święty zwycięża”.

 5. Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi uroczystości. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, a także innych, które widzimy, że są zaniedbane lub opuszczone.

 6. W przyszłą niedzielę, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Msze Święte w Kolegiacie o godz. 6.30; 8.00; 9.30; 11.15 i 18.30.
  W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
  Msza Św. na Nowym Cmentarzu o godz. 14.00, a pół godziny przed nią procesja
  i POŚWIĘCENIE GROBOWCA DZIECI NIENARODZONYCH. Nie będzie niedzielnej Koronki.
  W poniedziałek 2 XI Dzień Zaduszny – Wszystkich Wiernych Zmarłych. Za zmarłych
  Msza Św. na Starym Cmentarzu i o godz. 16.00.

 7. 1 listopada, przed wejściem na cmentarz, wolontariusze z Puckiego Hospicjum ubrani w żółte koszulki będą zbierać datki na rzecz hospicjum, w zamian ofiarowując symboliczne znicze. Służba naszego cmentarza i Rycerze Kolumba zbierają w tym roku na rzeźbę dzieci nienarodzonych.

 8. Komunikat o kursowaniu komunikacji miejskiej w gablocie i na stronie parafii

www.swtrojcawejherowo.com

 1. Wypominki za naszych drogich zmarłych, których dobro stało się naszym udziałem, którym winniśmy naszą wdzięczną pamięć modlitewną i którym ją obiecywaliśmy, można składać w biurze parafialnym i cmentarza oraz w zakrystii.

 2. Przyjmujemy intencje na rok 2016. Pamiętajmy o naszych zmarłych a także o przypadających rocznicach.

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze i wolontariuszy. Info.: w gablocie lub stronie parafii.

 4. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności:
  + Maria Motyka, l. 85 z Pl. Wejhera, + Marian Pionka, l.57 z ul. 12 marca. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

 1. Dziś XV Dzień Papieski przeżywany pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Celem dni papieskich obchodzonych od 2001 roku w niedzielę przypadającą 16 października lub wcześniej, jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II i niesienie pomocy zdolnej, a ubogiej młodzieży polskiej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już lub złożą ofiary do puszek na stypendia dla tej młodzieży. Dziękujemy naszej młodzieży za zaangażowanie się w to dzieło.

 2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie po Mszy św. o godz.8.00 i o godz.18.00, a w niedzielę po Mszy św. o godz.9.30. Dzieci zapraszamy na kolorowy dziesiątek różańca o pokój na świecie w soboty i niedziele o godz. 11.oo.

 3. W środę, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje doroczne święto – Dzień Edukacji Narodowej.

 4. Również w środę w naszej parafii odbędzie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na chwilę modlitwy wszystkie wspólnoty parafialne i parafian. Godz. 10.oo DPS Św. Jacka,……

 5. Zapraszamy na Mszę Św. w intencji zmarłych dzieci oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla ich Rodziców w czwartek godz. 18.30.

 6. Ks. Krzysztof Konkol zaprasza na wieczór autorski i promocję tomiku poezji „Między wierszami” w Pałacu Przebendowskich, czwartek 15 października o godz. 18.00.

 7. Za tydzień Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. Składka na tacę przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła.

 8. W przyszłą niedzielę będziemy też przeżywać Dzień Modlitw Za Pracowników Służby Zdrowia z racji przypadającego w dniu 18 października święta ich patrona – św. Łukasza, lekarza i ewangelisty.

 9. Kartki na wypominki wyłożone są na stoliku z tyłu kościoła. Można je składać w biurze, zakrystii i w kopercie na tacę.

 10. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do śpiweu w naszym parafialnym chórku. Spotkania w każdą sobotę o godz. 11.00 w Sali Jana Pawła II
 11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności:

 12. + Stanisław Dias, l.68,

 13. + Danuta Wrzeszczewicz, l.86 z ul. Kochanowskiego,

 14. + Krystyna Rhode, l.81 z ul. Judyckiego,

 15. + Henryk Ciemny, l.73 z ul. Puckiej,

 16. + Irena Kaczkowska, l.88.

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 13 X – bł. Honorat Koźmiński, prezbiter, kapucyn, ceniony kaznodzieja, poszukiwany spowiednik i kierownik dusz, pisarz religijny i założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Zmarł 16 XII 1916 roku

 • 15 X – św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła, karmelitanka pochodząca z Avila i reformatorka swojego zakonu oraz mistyczka. Żyła w XVI wieku

 • 16 X – św. Jadwiga Śląska, księżna, wzorowa żona i matka siedmiorga dzieci, troskliwa opiekunka ubogich i chorych, fundatorka szpitali. Po śmierci męża zamieszkała w klasztorze trzebnickim i w nim zmarła 15 X 1243 roku

 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii. Poniósł śmierć męczeńską około 107 roku w Rzymie   

Dane parafii

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej

ul. Kościuszki 2

84-200 Wejherowo

Nr konta parafii: 67 1020 1912 0000 9102 0048 6837 

tel.: 58 672 24 27

kom.: 601 644 063

(ks. Proboszcz – w pilnych sprawach)

fax.: 58 672 24 27

e-mail: trojcaw@diecezjagdansk.pl 

Biuro parafialne

wtorki i czwartki:

16:30 - 17:30

soboty:

9:00 - 10:00