1. Wszystkich parafian zachęcamy do udziału w MSZACH ŚWIĘTYCH RORATNICH, które sprawujemy tradycyjnie od poniedziałku do soboty o godz. 6.15. Przyjdźmy całymi rodzinami, by w blasku lampionów i świec rozbudzić nasze serca na przyjście Chrystusa. Msza święta roratnia jest poprzedzona śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 5.55.

 1. Zapraszamy na ŚRODOWE SPOTKANIA po wieczornej Mszy św., podczas których wysłuchamy krótkiej konferencji. Następnie do godziny 20:00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i okazja do spowiedzi.

 1. Zbliża się CZAS WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – tzw. „Kolędy”. Przygotowaliśmy jej program, który jest dostępny na stronie internetowej i facebookowej naszej parafii oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń.

 1. Nasza parafia organizuje PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 16 – 22 marca 2019r. Szczegółowy plan wyjazdu jest dostępny na stronie internetowej parafii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Patrykiem.

 1. Informujemy, że POBŁOGOSŁAWIONY OPŁATEK na Święta Bożego Narodzenia można nabyć za dobrowolną ofiarą po Mszy św. przy wyjściu z kościoła. Niech ten pobłogosławiony opłatek będzie znakiem łączności ze wspólnotą parafialną.

 1. Przy wyjściu z kościoła można również nabyć WIGILIJNE ŚWIECE CARITAS - w cenie: duża - 16 zł
  i mała - 6 zł. Razem ze świecami będzie można pobrać TUTKI MIŁOSIERDZIA, które po wypełnieniu prosimy dostarczyć do biura Caritas lub zakrystii. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji zbiórki żywności, a szczególnie zuchom z Jedenastej Wejherowskiej Gromady Zuchowej Hufiec - ZHP Wejherowo.

 1. Zapraszamy na koncert oratoryjno-kantatowy, który odbędzie się w naszej świątyni w przyszły poniedziałek 17 grudnia o godz. 19:00. Podczas koncertu zostanie wykonana kompozycja „OSIEM PIEŚNI Z KSIĘGI KOHELETA” Anny Rocławskiej-Musialczyk. Będzie to zarazem prawykonanie utworu. Wybrane do utworu fragmenty tekstów zostały przetłumaczone na język kaszubski i w tym języku będzie wykonywana kompozycja. To wydarzenie kulturalne jest również koncertem w ramach przewodu doktorskiego Tomasza Chyły, studenta z klasy dyrygentury prof. Marka Rocławskiego. Wykonawcami będą m.in. Chór Mieszany Cantores Veiherovienses, Zespół Wokalny Art’ n’ Voices oraz Kameralny Chór Żeński przy I LO im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

 1. Zmarłych parafian polecamy Bożemu miłosierdziu. W tym tygodniu odeszli do wieczności
  śp. Roman Labudda, l.80 oraz śp. Stefania Lemke, l. 93. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie….

 1. Dzisiaj drugi raz obchodzimy w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich. Nawiązując do tegorocznego hasła: „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” Ojciec Święty Franciszek podkreśla, że Bóg wysłuchuje ubogich, wszystkich poniżonych i nikt nie może czuć się wyłączony z Jego miłości. Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza zarówno do refleksji dot. obecności ubogich wokół nas, ale i konkretnych działań. Jednym z nich jest akcja: „Karta Miłosierdzia”. Przy wyjściu z kościoła można zabrać karteczkę z wypisanymi uczynkami co konkretnego możemy zrobić dla osoby ubogiej. Zachęcamy do podjęcia w ten dzień konkretnego uczynku miłosierdzia.
 2. (Witamy ) Na Mszy Św. o godz. 12.30 zaśpiewa Chór Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego pod dyrekcją prof. Michała Dąbrowskiego, też organisty w Świętym Krzyżu w Warszawie.
 3. We środę, 21 listopada, Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. To liturgiczne wspomnienie jest okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.
 4. W czwartek 22 listopada obchodzimy wspomnienie św. Cecylii - dziewicy i męczennicy, patronki chórzystów, muzyków i organistów. Pragniemy podziękować naszemu Organiście – p. Piotrowi Janickiemu za grę i śpiew, którym pomaga nam owocniej przeżyć liturgię oraz cierpliwą i trudną pracę, jaką wykonuje przy renowacji naszych kościelnych organów. Dziękujemy także naszym Parafianom za coraz większe zaangażowanie w śpiew. Życzenia opieki św. Patronki składamy też wszystkim chórom wejherowskim.
 5. Zapraszamy Rodziców dzieci komunijnych na Mszę św., podczas której odbędzie się poświęcenie książeczek do nabożeństwa. Eucharystia rozpocznie się w piątek 23.11.br. o godz. 18:30. Na ławkach rozłożyliśmy kolejne 10 książeczek i bardzo prosimy by je pozostawić w kościele.
 6. W przyszłą niedzielę, 25 listopada, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość odpustową przeżywa parafia Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej.
 7. Niedziela Chrystusa Króla jest patronalnym świętem Gdańskiego Seminarium Duchownego. W związku z tym naszą modlitwą otoczymy ten szczególny dom formacyjny naszej Archidiecezji. Do naszej wspólnoty parafialnej przybędzie wykładowca teologii duchowości w Seminarium - Ks. dr Łukasz Białk . Przez całą niedzielę głosić będzie okolicznościowe słowo Boże.Ofiary składane przez wiernych na tacę w przyszłą niedzielę były przeznaczone na potrzeby Gdańskiego Seminarium Duchownego. Za każą z nich już dzisiaj wyrażamy słowa wdzięczności.
 8. Zmarłych parafian polecamy Bożemu miłosierdziu. Do wieczności w minionym tygodniu odszedł: śp. Mirosław Schmidt, l. 59 z ul. Cichej. Msza Św. pogrzebowa we wtorek o godz. 9.30.Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

1. Rozpoczynamy VIII Tydzień Wychowania, pod hasłem – „W poszukiwaniu drogi”.Czas ten to okazja do zastanowienia się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą pomóc młodym w rozeznawaniu powołania i rozpoznawaniu drogi życia.

2. Wczoraj nasi harcerze i zuchy rozpoczęli nowy zadaniowy rok Mszą Św. w kaplicy w Gniewowie i ogniskiem w Młynkach. Dziękujemy nadleśnictwom Gdańsk i Wejherowo za pomoc w zorganizowaniu tego rodzinnego spotkania z Bogiem i w Bogu.

3. We wtorek, 11. mija 17 lat od zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Pamiętajmy o modlitwie w intencji pokoju i wzajemnego zrozumienia i poszanowania na całym świecie.

4. W piątek, 14. święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła, okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom. Zachęcamy do licznego udziału w świątecznej Mszy Świętej. W sobotę, 15. Kościół wspomina Matkę Bożą Bolesną.

5. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania we wtorek – 11. o godz. 18:00 w Sali JP II. Decyzją Księdza Abp. Sławoja Leszka Głódzia w obecnym roku szkolnym do bierzmowania przystąpią uczniowie klas III gimnazjum. Jednocześnie informujemy, że od przyszłego roku szkolnego w naszej Archidiecezji sakrament bierzmowania będą przyjmować uczniowie pierwszych klas szkoły ponadpodstawowej.

6. Rodziców dzieci I - komunijnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne w piątek – 14. o godz. 17:00, w Sali JP II. Prosimy o przypomnienie zainteresowanym. Jest to bowiem nasze wspólna troska i wspólne dzieło: Rodziców, nauczycieli, wychowawców i duszpasterzy. Przypominamy ponadto, że przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się przy parafii.

7. W naszej parafii powstała Wspólnota młodzieżowa, która spotyka się na Echarystii, wspólnych wyjazdach, uwielbieniu Boga, rekolekcjach i rozważaniu Słowa Bożego. Zapraszamy młodzież, które chciałyby dołączyć do Wspólnoty GALILEA – w środę 12. na godz. 19:15 do Sali JP II.

8. Zapraszamy kandydatów na ministrantów. Spotkanie w sobotę 15. o godz. 9.00

9. W ubiegłym roku szkolnym po każdej niedzielnej Mszy Św. rozdawaliśmy dzieciom obrazki, które mogły wklejać do wcześniej otrzymanej książeczki. Wyrażamy wdzięczność za tak wierną obecność dzieci na niedzielnej Eucharystii.Prosimy Rodziców i dzieci, o przyniesienie tych książeczek do zakrystii lub do ks. Piotra. Książeczki zbieramy do niedzieli 16. włącznie.

10. Przekazujemy najlepsze życzenia obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu. Do wieczności z naszej wspólnoty odeszła + Elżbieta Plottke, l. 75 z Sopieszyna. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

1. Dziś w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

2. Jutro przypada wspomnienie 79. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu.

3. Zapraszamy kandydatów na ministrantów. Spotkanie w sobotę o godz. 9.00

4. W tym tygodniu patronują nam:
- wtorek, 18.09 – św. Stanisław Kostka;
- czwartek, 20.09 – św. Andrzej i towarzysze, męczennicy koreańscy;
- piątek, 21.09 – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista;

5. Przekazujemy najlepsze życzenia obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

 1. W Uroczystość NMP Częstochowskiej w parafiach odnawiamy Jasnogórskie Śluby Narodu, które pięknie wpisują się w ducha 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 2. W środę 29.08. Dzień Strażnika Miejskiego
 3. Na ścianie Kolegiaty zawisł baner, który przypomina nam historię naszej wspólnoty Kościoła i odpowiedzialności za duchowe dziedzictwo. Ks. proboszcz prałat Edmund Roszczynialski - Sługa Boży; ks. wikariusz Stefan Wincenty Frelichowski – Błogosławiony; kapłani i męczennicy.
 4. W piątek 31 sierpnia: tradycyjne gdańskie obchody „Solidarności”- 38.rocznica zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej i podpisanie umów sierpniowych. Dzień Modlitw za Ochronę Stworzenia (ustanowiony przez p. Franciszka w 2015)
 5. W sobotę 1 września: 79.rocznica wybuchu II wojny światowej- Dzień za Poległych w obronie Ojczyzny oraz Dzień Weterana. O godz. 4.45 uroczystości na Westerplatte, o godz. 12.00 pod Pomnikiem Poległych Pocztowców.
 6. W sobotę po Mszy Św. o godz. 6.00 wyruszy parafialna piesza pielgrzymka na urodziny MB w Swarzewie. Powrót w niedzielę. Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału. Chętnych do użyczenia transportu na bagaż i dla orkiestry prosimy o kontakt.

Dane parafii

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej

ul. Kościuszki 2

84-200 Wejherowo

Nr konta parafii: 67 1020 1912 0000 9102 0048 6837 

tel.: 58 672 24 27

kom.: 601 644 063

(ks. Proboszcz – w pilnych sprawach)

fax.: 58 672 24 27

e-mail: trojcaw@diecezjagdansk.pl 

Biuro parafialne

poniedziałki, środy, piątki:

8.30 – 10.00 oraz 17.00 – 18.00

biuro nieczynne w każdy pierwszy piątek miesiąca