1. Od dzisiejszej niedzieli zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży. W ten sposób nasze wielkopostne zamyślenie nabiera charakteru bardziej pasyjnego. Chcemy w większym skupieniu i ciszy trwać w jedności z cierpiącym Chrystusem, dlatego w bieżącym tygodniu w czasie Mszy świętej nie będziemy głosić homilii. Zastąpi ją chwila „świętego milczenia”.  

2. Parafialny Zespół Caritas prowadzi dzisiaj sprzedaż baranków wielkanocnych wykonanych z białej czekolady w cenie 5 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc tym, którzy znajdują się pod opieką Caritas. Drugą akcją Caritas będzie prowadzona w przyszłą niedzielę sprzedaż bukietów z palm. Środki finansowe uzyskane w ten sposób będą wsparciem dla kolonii i obozów dziecięcych oraz innej działalności prowadzonej przez Caritas.

 3. Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o pomoc będą mogły odebrać żywność we wtorek, 20 marca w biurze Caritas przy naszej parafii.

 4. Jutro, 19 marca, obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Jest On patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Jego szczególnej opiece zawierzamy wszystkich mężczyzn, zgłasza mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godne wypełniali swoje powołanie. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Chrystusa. Z tego powodu opiece św. Józefa polecamy także wszystkich konających oraz nas samych, by był przy nas w godzinie śmierci.

W związku z uroczystością św. Józefa Powiatowy Cech Rzemiosł zaprasza na uroczystą Mszę świętą ku czci swojego świętego Patrona. Będzie ona sprawowana w naszej Kolegiacie jutro o godz. 16.00.

Jutro także Ks. Biskup Wiesław Szlachetka udzieli sakramentu bierzmowania w parafiach naszego dekanatu: w par. św. Karola Boromeusza oraz w par. NMP Królowej Polski

5. W dniu 19 marca na terenie naszej parafii odbędzie się bezpłatne badanie słuchu wykonane na zlecenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie przez firmę AUDIOFON. Zachęcamy dzieci i dorosłych do skorzystania z tych badań i konsultacji z zakresu profilaktyki słuchu. Badanie od godz. 9.00 do 14.00. Zapisy tylko dzisiaj w zakrystii, ilość miejsc ograniczona.

6. Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Palmową, która otwiera czas Wielkiego Tygodnia.  Na każdej Mszy świętej pobłogosławimy gałązki palmowe. Uroczysty wjazd Misterników Kaszubskich rozpocznie się przy Bramie Oliwskiej o godz. 10.30. Następnie procesja przejdzie do Kolegiaty na Mszę świętą o godz. 11.15.

Niedziela Palmowa jest też dniem rozpoczęcia rekolekcji parafialnych, na które już teraz serdecznie zapraszamy. 

7. Przyszła niedziela jest również dniem urodzin ks. Proboszcza Tadeusza. Naszego Jubilata pragniemy polecać Bożej opiece podczas Mszy świętych: w sobotę o godz. 8.00 oraz w niedzielę również o godz. 8.00.

8. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: + Zdzisława (f) Marczyńska, l. 74 z Pl. J. Wejhera; + Sławomir Ostrowicki, l. 44 z ul. Pruszkowskiego; + Jerzy Winnik, l. 83 z ul. św. Jacka oraz + Roman Elwart, l. 63 z ul. św. Jana. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

1. Dzisiejsza niedziela w tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Zauważamy to w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa nas do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca żyli nadzieją i wytrwali w wielkopostnych postanowieniach.

2. Zapraszamy, szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli, do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, dzięki którym bardziej łączymy się z naszym cierpiącym Panem. Przypominamy, że Drogę Krzyżową sprawujemy w każdy piątek o godz. 8.30 oraz 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odbywają się w niedzielę o godz. 18.00.

3. W najbliższy wtorek przypada 5. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy Go w naszych modlitwach Bożej Opatrzności oraz opiece Maryi – Matki Kościoła.

4. Parafialny Zespół Caritas:

a) dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji zbiórki żywności. W szczególny sposób słowa wdzięczności kierujemy do Jedenastej Wejherowskiej Gromady Zuchów z Hufca ZHP Wejherowo. Żywność dla osób, które złożyły wnioski o pomoc, będzie wydawana we wtorek 20 marca.

b) Informujemy, że Droga Krzyżowa Caritas Archidiecezji Gdańskiej odbędzie się w sobotę, 17 marca po Mszy św. o godz. 10.00 w klasztorze ojców Franciszkanów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

c) W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół Caritas będzie sprzedawał także tradycyjne baranki wielkanocne wykonane z białej czekolady w cenie 5 złotych.

5. W związku z uroczystością św. Józefa – w przyszły poniedziałek - 19 marca Powiatowy Cech Rzemiosł zaprasza na uroczystą Mszę świętą ku czci swojego świętego Patrona. Będzie ona sprawowana w Kolegiacie o godz. 16.00.

6. W zakrystii można nabyć trzeci numer pisma „Galilea – Pismo święte bez tajemnic”. Jest w nim mnóstwo ciekawych artykułów związanych z Księgą Biblii. Temat przewodni tego numeru to PUSTYNIA. Cena 7,5 zł.

7. Tym, którzy w najbliższych dniach obchodzą swoje urodziny, imieniny, przeżywają jubileusze małżeńskie, składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożych łask i nieustannej opieki Matki Bożej.

 8. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: + Jan Wrosz, l. 86 z ul. Kochanowskiego oraz + Alfred Waschin, l. 75 z ul. św. Jacka. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

1. W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa pasyjne. Zapraszamy na Drogę Krzyżową, którą sprawujemy w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które odbywają się w niedzielę o godz. 18.00. W związku z kazaniem pasyjnym głoszonym podczas Gorzkich Żali nie ma homilii na wieczornej Mszy świętej w niedzielę. Zastępuje ją chwila milczenia.

2. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

3. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo informuje, że w każdy piątek Wielkiego Postu po zakończeniu Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa podstawione zostaną autobusy umożliwiające powroty do domów. Do korzystania z tych dodatkowych przewozów zapraszamy szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne oraz matki z małymi dziećmi. Szczegółowe informacje w gablocie w przedsionku kościoła.

4. W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Jest ono przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, o których z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie również modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

5. W piątek z kolei przypada 27 rocznica święceń biskupich Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Pamiętajmy o Pasterzu naszej archidiecezji w osobistych modlitwach.

6. W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie złożymy ofiary do puszek na dzieło pomocy Ad Gentes. Niedziela ta jest dniem modlitw w intencji misji i misjonarzy.

1. Zapraszamy, szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli, do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, dzięki którym bardziej łączymy się z naszym cierpiącym Panem. Przypominamy, że Drogę Krzyżową sprawujemy w każdy piątek o godz. 8.30 oraz 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odbywają się w niedzielę o godz. 18.00.

2. W tym tygodniu rozpoczynają się bierzmowania w naszym dekanacie. W poniedziałek w parafii Chrystusa Króla, we wtorek - w parafii św. Leona.

3. W czwartek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach, żonach o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, Kościele i w rodzinie. Tak wiele im zawdzięczamy, dlatego polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4. Rycerze Kolumba wychodzą do nas z kolejną inicjatywą. Podpisane książeczki z imienia i nazwiska pozostają na nowych ławkach. Służyć mogą wielu, zachęcamy do ich otwierania, niech będą skuteczną pomocą w naszych nawiedzeniach i modlitwach. Tę inicjatywę podejmuje również Apostolat Maryjny.

5. Wszystkim Kazimierzom w dniu ich święta, a także tym, którzy w najbliższych dniach obchodzą swoje urodziny, imieniny, przeżywają jubileusze małżeńskie, składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożych łask i nieustannej opieki Matki Bożej.

6. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: + Stanisław Bielawski, l. 82
z ul. Kościuszki; + Gertruda Dampc, l. 83 z ul. św. Jacka oraz + Anna Klas, l. 90
z ul. Wybickiego oraz + Piotr Rosengart, l. 64 z ul. Puckiej Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

1. Dzisiaj 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami XXVI Światowego Dnia Chorych. W naszym kościele Mszę świętą z udzieleniem sakramentu chorych będziemy sprawowali
o godz. 12.30.

2. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 14 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem będą tego dnia sprawowane o godz. 7.00; 8.00; 9.30; 17.00 i 18.30 oraz w Sopieszynie o 18.00. W Środę Popielcową biuro parafialne będzie nieczynne. Ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia nie będzie również Nowenny do MB Nieustającej Pomocy.

3. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki powinny zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa pasyjne. Droga Krzyżowa będzie sprawowana w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą się odbywać w niedzielę o godz. 18.00. W związku z kazaniem pasyjnym głoszonym podczas Gorzkich Żali nie będzie homilii na wieczornej Mszy świętej w niedzielę. Zastąpi ją chwila milczenia.

5. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo informuje, że w każdy piątek Wielkiego Postu po zakończeniu Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa podstawione zostaną autobusy umożliwiające powroty do domów. Do korzystania z tych dodatkowych przewozów zapraszamy szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne oraz matki z małymi dziećmi. Szczegółowe informacje w gablocie w przedsionku kościoła.

6. Parafialny Zespół CARITAS zaprasza do włączenia się do akcji zbiórki żywności „TAK POMAGAM”, która odbędzie się w dniach 9 i 10 marca. Zapraszamy chętnych do zgłaszania się w biurze Caritas. Informujemy również, że od Środy Popielcowej rozpoczynamy znaną doskonale akcję „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”. Skarbonki Wielkopostne będą wyłożone na stoliku w środku kościoła. Wypełnione skarbonki przynosimy tradycyjnie w Wielką Sobotę przy okazji święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Środki zebrane w ten sposób zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym z naszej parafii.

7. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: + Waleria Jucha, l. 90 z ul. 12 Marca; + Stefania Olszewska, l. 88 - mieszkanka Domu Pomocy Społecznej; + Jerzy Ostojski, l. 67 z ul. Kochanowskiego; + Janina Niklas, l. 83 z Placu Jakuba Wejhera; + Franciszek Piernicki, l. 62 z

Dane parafii

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej

ul. Kościuszki 2

84-200 Wejherowo

Nr konta parafii: 67 1020 1912 0000 9102 0048 6837 

tel.: 58 672 24 27

kom.: 601 644 063

(ks. Proboszcz – w pilnych sprawach)

fax.: 58 672 24 27

e-mail: trojcaw@diecezjagdansk.pl 

Biuro parafialne

poniedziałki, środy, piątki:

8.30 – 10.00 oraz 17.00 – 18.00

biuro nieczynne w każdy pierwszy piątek miesiąca