Transmisja na żywo

Transmisja na żywo z naszej parafii- kliknij tutaj

 1. Naszym Braciom i Siostrom Ukraińcom obchodzącym dzisiaj święta wielkiej nocyskładamy serdeczne życzenia. W szczególności życzymy Im siły w tak trudnych dlaNich chwilach i wypraszamy potrzebnego pokoju w Ich Ojczyźnie.Pani Magdzie i Dzieciom ze Społecznej Szkoły w Karczemkach dziękujemy zaprzygotowanie prezentów dla swoich wschodnich rówieśników.
 2. Dzisiaj o godz. 15.00 odprawimy Godzinę Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich w tymszczególnym dniu na koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 3. We wtorek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski i naszejArchidiecezji.
 4. Siostry zapraszają w środę na Wielką Nowennę i różaniec przygotowujący do 200 .Rocznicy Objawienia Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia na godz. 17.50.
 5. Za tydzień rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Będą one odprawiane codziennie ogodz. 18.00.
 6. Dzisiaj przed świątynią odbywa się zbiórka do puszek przeznaczona na Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
 7. Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i Ich opiekunów,dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.15. Natomiast spotkanie dla młodzieżyprzygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, w niedzielę, 8 maja po Mszy św. ogodz. 9.30. Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony naszej młodzieży,piątek, 3 czerwca o godz. 18.30.
 1. Jutro, II Dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. według porządku niedzielnego.
 2. Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia odprawiana jest codziennie podczas koronki ogodz. 15.00.
 3. Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmówmięsnych.
 4. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznych Świąt. To dobrymoment, aby wyrazić naszą wdzięczność tym, wszystkim którzy są z nami na co dzień. PanuLucjanowi, naszemu Kościelnemu i Panu Piotrowi, naszemu Organiście za to, że czuwają nadprzebiegiem Liturgii i ich godnością. Orkiestrze i Chórowi „Camerata”. Paniom Kucharkom:Beacie i Lubaszce, że posługę na plebanii, za przygotowanie świątecznego stołu. Pani Jadzi zasprzątanie kościoła i codzienne zatroskanie. P. Natalii z kwiaciarni „La Rosa” zaprzygotowanie kwiatów w kościele. Siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.Rycerzom Kolumba i Liturgicznej Służbie Ołtarza za oprawę Liturgii i przygotowanie OłtarzyAdoracji. Bierzmowanym i Dzieciom Komunijnym. W sposób szczególny, w tym rokuwyrażamy naszą wdzięczność, za wszelkie akcje charytatywne zorganizowane przez naszCaritas Parafialny i Rycerzy oraz dla naszej młodzieży z Ośrodka dla Niesłyszących iwejherowskiej samochodówki. Dziękujemy Dyrekcji tych placówek edukacyjnych za wszelkąwspółpracę i otwartość na wspólnie podejmowane inicjatywy i rozwój naszych podopiecznych.Wracając do czasu wielkiego postu, dziękujemy kl. Kacprowi za wygłoszone kazania pasyjneoraz za pomoc w przygotowaniu Triduum. P. Magdzie, katechetce za oprawę Liturgii wNiedzielę Palmową, za osła, oraz za zająca, który dzisiaj przyjdzie do naszych dzieci.Serdecznie podziękowania składamy na ręce Pani Sołtys i mieszkańców Sopieszyna zazatroskanie o miejscową kaplicę i przygotowanie placów przy krzyżach na ten święty czas.Dziękujemy Radzie Parafialnej za wszelką pomoc w ciągu tego roku i za ich codziennągotowość do współpracy. Grupom Parafialnym. Dziękujemy Służbom Mundurowym, którewłączyły się w tegoroczne święta: Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, OchotniczejStraży Pożarnej i Harcerzom. Nade wszystko dziękujemy Wam, Drodzy Parafianie i Goście,którzy w Kolegiacie zanosicie swoje modlitwy do Boga, i tu oddajecie Mu swoje trudy,także nabierając sił do wypełniania codziennych zadań. Dziękujemy za Waszezaangażowanie, dobre serca otwarte na Boga i drugiego człowieka oraz za wszystkieżyczenia i dobre słowa, których od Was doświadczamy.
 5. Na ten święty czas, my jako Wasi Księża, życzymy Wam radości z przezwyciężaniacodziennych ciemności i słabości oraz obecności Zmartwychwstałego na dalsze dni.
 6. Za tydzień przypada Niedziela Bożego Miłosierdzia. O 15.00 odprawimy GodzinęMiłosierdzia dla świata. Będziemy prosili o pokój na świecie i w naszych rodzinach.
 7. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich opiekunów w przyszłąniedzielę, po Mszy św. o godz. 11.15 w auli św. Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz. 9.30różaniec „bracki” prowadzony przez wspólnotę Żywego Różańca.
 8. W tym czasie do wieczności odeszli: Helena Konkol, l. 98 z ul. Wałowej; Tomasz Rhode, l. 60z ul. Sobieskiego, Zenon Lange, l. 73 z ul. Kościuszki oraz Janina Klaczmańska, l. 85 z ul. 12Marca. Wieczny odpoczynek…

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym wniedziele o godz. 18.00. Droga Krzyżowa w piątki bezpośrednio po Mszach Świętych ogodzinie 8.00 i 17.30.

2. Informujemy, że w tym roku ze względu na czerwcowe odnowienie Misji Świętej nie będzierekolekcji wielkopostnych.

3. Wraz z Parafialnym Zespołem Caritas dziękujemy: harcerzom: Pani Magdzie Dopke,młodzieży z wejherowskiej samochodówki: P. Asi Sysce, budowlanki i bukowej, RycerzomKolumba i wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę żywności na święta dla najuboższychrodzin z naszej wspólnoty. Dziękujemy, także młodzieży z Ośrodka dla Niesłyszących i PaniDyrektor Ewelinie oraz uczniom samochodówki wraz z jej Dyrekcją za prezenty i zapomogę,które przekazali na rzecz naszych uchodźców z Ukrainy. Dziękujemy Wam Drodzy, którzyuczestniczycie w życiu naszej Kolegiaty za zaangażowanie w zbiórki, wszelką pomoc imodlitwy.

4. Nocna ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się 8 kwietnia, o godz. 19.00. Wyruszy z Kąpina i tam się zakończy. Więcej informacji o trasie w zakrystii.

5. W sobotę wyjątkowo, ze względu na święta, odwiedzimy chorych zamieszkałych przy ulicach: św. Jacka, Sobieskiego, Wałowej, Polnej, Rzeźnickiej, św. Jana, Panek, Pl.Wejhera i Kościuszki.

6. Za tydzień Niedziela Palmowa do kościoła przynosimy palmy. Tego dnia również RycerzeKolumba będą je rozprowadzali przed Mszami Św. Dochód ze zbiórki będzie przeznaczony nadziałalność charytatywną tej wspólnoty. Mszę świętą o godz. 11.15 rozpoczniemy procesją.Tego dnia wyjątkowo spotykamy się przed kościołem, aby uroczyście rozpocząć czas mękiPana naszego Jezusa Chrystusa.

7. Nasi sąsiedzi z parafii Królowej Polski organizują wakacyjne kolonie dla dzieci. Więcejinformacji w gablocie.

8. W tym tygodniu do wieczności odeszli: Zofia Bizewska z ul. 12 Marca, l. 79, JadwigaMikołaszek l. 96 i Zygfryd Pokriefke l. 79. Wieczny odpoczynek…

1. Zapraszamy na ostatnie w tym wielkim poście Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - dzisiaj ogodz. 18.00.

2. Spowiedź Święta w tym tygodniu 15 min. przed każdą Mszą świętą. Dodatkowo we wtorek wgodz. od 8.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.30 będą spowiadali księża z dekanatu.

3. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 20.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu Adoracji do godz. 23.00.

W Wielki Piątek adorację rozpoczynamy o godz. 6.00.Droga Krzyżowa o godz. 9.00. Tego dnia rozpoczynamy Nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia, którą będziemyodprawiali codziennie podczas koronki o godz. 15.00.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 20.00. Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 23.00.Tego dnia obowiązuje post ścisły, który polega na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta. Pozostałe dwa posiłki powinny być ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ichmożliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia do końca życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W Wielką Sobotę adorujemy NS w Grobie Pańskim od godz. 6.00. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny, w Kolegiacie w godz. od 10.00 do 14.00, co pół godziny. W kaplicy cmentarnej o godz. 10.00, a w Sopieszynie o godz. 11.00. Zachęcamy do zachowania tego dnia tradycyjnego postu.

Wigilia Paschalna, na którą przynosimy świece, rozpocznie się o godz. 20.00.

W Niedzielę Zmartwychwstania Msza św. Rezurekcyjna o godz. 6.00. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 8.00. Pozostałe Msze św. według grafiku niedzielnego.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę.

4. W tym tygodniu do wieczności odeszły: Eryka Krzyzon, l. 81 z ul. Kochanowskiego i IrenaMaszota, l. 98 z ul. Sobieskiego. Polećmy naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Wieczny…

1. Trwamy w czasie Wielkiego Postu. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 18.00. Droga Krzyżowa w piątek bezpośrednio po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 17.30.

2. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Spowiedź Święta od godz. 16.00, a o 17.30 Msza św. za zmarłych w miesiącu marcu. W sobotę odwiedzimy chorych zamieszkałych przy ulicach: Judyckiego, 12 marca i Kochanowskiego.

3. W tym tygodniu do wieczności odeszli: + Cecylia KRECZMAN, l. 55 i + Bronisław WAŁDOWSKI, l. 87 z ul. 12 Marca + Adam SOCHA, l. 57 z Sopieszyna, + Mirosława ZAKRZEWSKA, l. 64 z ul. Kochanowskiego, + Zofia DZIĘCIELSKA, l. 87, Wieczny odpoczynek…

Dane parafii

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej

ul. Kościuszki 2

84-200 Wejherowo

Nr konta parafii: 67 1020 1912 0000 9102 0048 6837 

tel.: 58 672 24 27

kom.: 601 644 063

(ks. Proboszcz – w pilnych sprawach)

fax.: 58 672 24 27

e-mail: trojcaw@diecezjagdansk.pl 

Biuro parafialne

wtorki i czwartki:

16:30 - 17:30

soboty:

9:00 - 10:00