Transmisja na żywo

Transmisja na żywo z naszej parafii- kliknij tutaj

1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, która kończy okres wielkanocny w Kościele. Po ostatniej Mszy św. paschał umieszcza się przy chrzcielnicy, wynosi się figurę Zmartwychwstałego, usuwa czerwoną stułę z krzyża. Dla naszej wspólnoty parafialnej jest to dzień przyjęcia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej na Mszy świętej o godz. 9.30. Zaś o 12.30 przeżywać będziemy Uroczystość Prymicji ks. Jana Płottke z Towarzystwa Ducha Świętego.

 2. Razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństw majowych, które sprawujemy w kościele codziennie o godz. 18.00. Zapraszamy Was do udziału w tych nabożeństwach.

 3. Jutro, w poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.

4. Ks. Kanonik Roman Skwiercz zaprasza na uroczystą Mszę świętą z okazji srebrnego Jubileuszu kapłaństwa, którą będzie sprawował w naszym kościele we wtorek o 18.30. Otoczmy naszego Jubilata serdecznymi modlitwami, prosząc o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata kapłańskiej posługi.

5. W czwartek, 24 maja będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.

6. W sobotę, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Przez wstawiennictwo Maryi – najświętszej
z wszystkich matek, dziękujmy Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce oraz prośmy o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

7. Nasza parafia organizuje wyjazd na Lednicę – w sobotę, 2 czerwca. Koszt wyjazdu – 65 zł. Szczegóły
i zapisy bezpośrednio u Ks. Piotra.

8. Przypominamy, że Rocznica I Komunii świętej odbędzie się w przyszłą niedzielę, 27 maja o godz. 11.15. Próba dla dzieci rocznicowych w czwartek, 24 maja o godz. 17.00 w kościele. Dzieci, które odprawiły nabożeństwo I piątków prosimy, aby zgłosiły się do Ks. Piotra.

9. W przyszłą niedzielę, 27 maja, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jest to święto patronalne naszej parafii. Po Mszy świętej o godz. 9.30 wyruszy z Kolegiaty procesja z Najświętszym Sakramentem na kalwarię wejherowską. Uroczysta suma odpustowa będzie sprawowana w parafii o godz. 12.30. Bądźmy tego dnia razem i zjednoczmy się we wspólnym świętowaniu na chwałę Boga
w Trójcy Świętej.

1. Dzisiejsza Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa otwiera czas Wielkiego Tygodnia. Dla naszej wspólnoty parafialnej jest ona dniem rozpoczęcia rekolekcji, które w tym roku poprowadzi o. Arkadiusz Sędzielowski, którego serdecznie witamy. Nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy na Mszach świętych o godz. 8.00 i 18.30. Przypominamy również, że dzień spowiedzi świętej w naszym kościele odbywać się będzie we wtorek. Sakrament pokuty i pojednania będzie sprawowany w godz.: 8.00-10.00 oraz 16.00-18.30.

 2. Uroczysty wjazd Misterników Kaszubskich rozpocznie się dzisiaj przy Bramie Oliwskiej o godz. 10.30. Następnie procesja przejdzie do Kolegiaty na Mszę świętą o godz. 11.15.

3. Parafialny Zespół Caritas prowadzi dzisiaj sprzedaż bukietów z palm. Środki finansowe uzyskane w ten sposób będą wsparciem działalności prowadzonej przez Caritas.  

4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach sprawowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona
Triduum Paschalne. W naszej świątyni Msza Święta Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz. 20.00. Po niej przeniesiemy Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie do ołtarza adoracji, przy którym będziemy mogli czuwać do godz. 23.00. O godz. 22.45 – modlitwa z Liturgii Godzin – Kompleta.

 5. W Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa – zachowujemy post ścisły, czyli całkowite powstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu dnia, w tym jeden do syta. Czuwanie przy ołtarzu adoracji odbywać się będzie od godz. 7.00 do 19.45. O godz. 7.00 – modlitwa
z Liturgii Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań. O godz. 9.00 – Droga Krzyżowa. O godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – pierwszy dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia. Liturgia na cześć Męki Pańskiej rozpocznie się go godz. 20.00. Po niej czuwanie przy Jezusie Eucharystycznym wystawionym w Grobie Pańskim do 23.00. O godz. 22.45 – modlitwa z Liturgii Godzin – Kompleta.

 6. Wielka Sobota jest dniem ciszy i czuwania przy Jezusie Eucharystycznym wystawionym w Grobie Pańskim od godz. 7.00 do 19.45. O godz. 7.00 – modlitwa z Liturgii Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10.00 do 14.00, co 30 minut. O godz. 15.00
– Koronka do Miłosierdzia Bożego – drugi dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia. Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej, która jest szczytem Triduum Paschalnego, rozpocznie się o godz. 20.00. W jej trakcie odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

 7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza święta z procesją rezurekcyjną będzie celebrowana o godz. 6.00. Pozostałe Msze święte będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30, 11.15, 12.30 i 18.30.

8. Serdecznie prosimy o zgłoszenie się do zakrystii bądź biura parafialnego osobę, która zamówiła intencję mszalną na niedzielę 22 kwietnia na godz. 11.15.

9. W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: + Bogdan Klimczak, l. 64 z ul. 12 Marca. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

1. Dzisiejsza niedziela w tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Zauważamy to w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa nas do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca żyli nadzieją i wytrwali w wielkopostnych postanowieniach.

2. Zapraszamy, szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli, do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, dzięki którym bardziej łączymy się z naszym cierpiącym Panem. Przypominamy, że Drogę Krzyżową sprawujemy w każdy piątek o godz. 8.30 oraz 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odbywają się w niedzielę o godz. 18.00.

3. W najbliższy wtorek przypada 5. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy Go w naszych modlitwach Bożej Opatrzności oraz opiece Maryi – Matki Kościoła.

4. Parafialny Zespół Caritas:

a) dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji zbiórki żywności. W szczególny sposób słowa wdzięczności kierujemy do Jedenastej Wejherowskiej Gromady Zuchów z Hufca ZHP Wejherowo. Żywność dla osób, które złożyły wnioski o pomoc, będzie wydawana we wtorek 20 marca.

b) Informujemy, że Droga Krzyżowa Caritas Archidiecezji Gdańskiej odbędzie się w sobotę, 17 marca po Mszy św. o godz. 10.00 w klasztorze ojców Franciszkanów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

c) W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół Caritas będzie sprzedawał także tradycyjne baranki wielkanocne wykonane z białej czekolady w cenie 5 złotych.

5. W związku z uroczystością św. Józefa – w przyszły poniedziałek - 19 marca Powiatowy Cech Rzemiosł zaprasza na uroczystą Mszę świętą ku czci swojego świętego Patrona. Będzie ona sprawowana w Kolegiacie o godz. 16.00.

6. W zakrystii można nabyć trzeci numer pisma „Galilea – Pismo święte bez tajemnic”. Jest w nim mnóstwo ciekawych artykułów związanych z Księgą Biblii. Temat przewodni tego numeru to PUSTYNIA. Cena 7,5 zł.

7. Tym, którzy w najbliższych dniach obchodzą swoje urodziny, imieniny, przeżywają jubileusze małżeńskie, składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożych łask i nieustannej opieki Matki Bożej.

 8. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: + Jan Wrosz, l. 86 z ul. Kochanowskiego oraz + Alfred Waschin, l. 75 z ul. św. Jacka. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

1. Od dzisiejszej niedzieli zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży. W ten sposób nasze wielkopostne zamyślenie nabiera charakteru bardziej pasyjnego. Chcemy w większym skupieniu i ciszy trwać w jedności z cierpiącym Chrystusem, dlatego w bieżącym tygodniu w czasie Mszy świętej nie będziemy głosić homilii. Zastąpi ją chwila „świętego milczenia”.  

2. Parafialny Zespół Caritas prowadzi dzisiaj sprzedaż baranków wielkanocnych wykonanych z białej czekolady w cenie 5 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc tym, którzy znajdują się pod opieką Caritas. Drugą akcją Caritas będzie prowadzona w przyszłą niedzielę sprzedaż bukietów z palm. Środki finansowe uzyskane w ten sposób będą wsparciem dla kolonii i obozów dziecięcych oraz innej działalności prowadzonej przez Caritas.

 3. Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o pomoc będą mogły odebrać żywność we wtorek, 20 marca w biurze Caritas przy naszej parafii.

 4. Jutro, 19 marca, obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Jest On patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Jego szczególnej opiece zawierzamy wszystkich mężczyzn, zgłasza mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godne wypełniali swoje powołanie. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Chrystusa. Z tego powodu opiece św. Józefa polecamy także wszystkich konających oraz nas samych, by był przy nas w godzinie śmierci.

W związku z uroczystością św. Józefa Powiatowy Cech Rzemiosł zaprasza na uroczystą Mszę świętą ku czci swojego świętego Patrona. Będzie ona sprawowana w naszej Kolegiacie jutro o godz. 16.00.

Jutro także Ks. Biskup Wiesław Szlachetka udzieli sakramentu bierzmowania w parafiach naszego dekanatu: w par. św. Karola Boromeusza oraz w par. NMP Królowej Polski

5. W dniu 19 marca na terenie naszej parafii odbędzie się bezpłatne badanie słuchu wykonane na zlecenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie przez firmę AUDIOFON. Zachęcamy dzieci i dorosłych do skorzystania z tych badań i konsultacji z zakresu profilaktyki słuchu. Badanie od godz. 9.00 do 14.00. Zapisy tylko dzisiaj w zakrystii, ilość miejsc ograniczona.

6. Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Palmową, która otwiera czas Wielkiego Tygodnia.  Na każdej Mszy świętej pobłogosławimy gałązki palmowe. Uroczysty wjazd Misterników Kaszubskich rozpocznie się przy Bramie Oliwskiej o godz. 10.30. Następnie procesja przejdzie do Kolegiaty na Mszę świętą o godz. 11.15.

Niedziela Palmowa jest też dniem rozpoczęcia rekolekcji parafialnych, na które już teraz serdecznie zapraszamy. 

7. Przyszła niedziela jest również dniem urodzin ks. Proboszcza Tadeusza. Naszego Jubilata pragniemy polecać Bożej opiece podczas Mszy świętych: w sobotę o godz. 8.00 oraz w niedzielę również o godz. 8.00.

8. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: + Zdzisława (f) Marczyńska, l. 74 z Pl. J. Wejhera; + Sławomir Ostrowicki, l. 44 z ul. Pruszkowskiego; + Jerzy Winnik, l. 83 z ul. św. Jacka oraz + Roman Elwart, l. 63 z ul. św. Jana. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

1. Zapraszamy, szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli, do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, dzięki którym bardziej łączymy się z naszym cierpiącym Panem. Przypominamy, że Drogę Krzyżową sprawujemy w każdy piątek o godz. 8.30 oraz 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odbywają się w niedzielę o godz. 18.00.

2. W tym tygodniu rozpoczynają się bierzmowania w naszym dekanacie. W poniedziałek w parafii Chrystusa Króla, we wtorek - w parafii św. Leona.

3. W czwartek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach, żonach o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, Kościele i w rodzinie. Tak wiele im zawdzięczamy, dlatego polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4. Rycerze Kolumba wychodzą do nas z kolejną inicjatywą. Podpisane książeczki z imienia i nazwiska pozostają na nowych ławkach. Służyć mogą wielu, zachęcamy do ich otwierania, niech będą skuteczną pomocą w naszych nawiedzeniach i modlitwach. Tę inicjatywę podejmuje również Apostolat Maryjny.

5. Wszystkim Kazimierzom w dniu ich święta, a także tym, którzy w najbliższych dniach obchodzą swoje urodziny, imieniny, przeżywają jubileusze małżeńskie, składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożych łask i nieustannej opieki Matki Bożej.

6. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: + Stanisław Bielawski, l. 82
z ul. Kościuszki; + Gertruda Dampc, l. 83 z ul. św. Jacka oraz + Anna Klas, l. 90
z ul. Wybickiego oraz + Piotr Rosengart, l. 64 z ul. Puckiej Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

Dane parafii

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej

ul. Kościuszki 2

84-200 Wejherowo

Nr konta parafii: 67 1020 1912 0000 9102 0048 6837 

tel.: 58 672 24 27

kom.: 601 644 063

(ks. Proboszcz – w pilnych sprawach)

fax.: 58 672 24 27

e-mail: trojcaw@diecezjagdansk.pl 

Biuro parafialne

wtorki i czwartki:

16:30 - 17:30

soboty:

9:00 - 10:00